Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 4.5 artikuluan eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan zehazten den seudonimizazio prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.
separador
2018. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
27/03/2018
 Horren bidez iradokitzen zaio (¿) Udalari ponderazio bat egin dezan datu pertsonalak dituzten espediente administratiboetarako sarbidea eman aurretik, espedientera sartzeko eskubidea errespetatzea eta norberaren datuen babesa uztartzen dituena. Arartekoaren 2018S-2502-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 27koa. Horren bidez iradokitzen zaio (¿) Udalari ponderazio bat egin dezan datu pertsonalak dituzten espediente administratiboetarako sarbidea eman aurretik, espedientera sartzeko eskubidea errespetatzea eta norberaren datuen babesa uztartzen dituena. Arartekoaren 2018S-2502-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 27koa. Horren bidez iradokitzen zaio (¿) Udalari ponderazio bat egin dezan datu pertsonalak dituzten espediente administratiboetarako sarbidea eman aurretik, espedientera sartzeko eskubidea errespetatzea eta norberaren datuen babesa uztartzen dituena.
26/03/2018
 horren bidez, Bilboko Udalari gogorarazten zaio herritarrei erantzuteko beharra duela, kasu honetan, bere familiarekin burututako gizarte esku-hartzea amaitu osteko espedientearen inguruko informazioa eskatzen duen herritar bati. Arartekoaren 2018R-2777-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 26koa; horren bidez, Bilboko Udalari gogorarazten zaio herritarrei erantzuteko beharra duela, kasu honetan, bere familiarekin burututako gizarte esku-hartzea amaitu osteko espedientearen inguruko informazioa eskatzen duen herritar bati. Arartekoaren 2018R-2777-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 26koa; horren bidez, Bilboko Udalari gogorarazten zaio herritarrei erantzuteko beharra duela, kasu honetan, bere familiarekin burututako gizarte esku-hartzea amaitu osteko espedientearen inguruko informazioa eskatzen duen herritar bati.
23/03/2018
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio bertan behera utz dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzetarako prestazio osagarri baten prestazioa etetea. Arartekoaren 2018R-2491-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 23koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio bertan behera utz dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzetarako prestazio osagarri baten prestazioa etetea. Arartekoaren 2018R-2491-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 23koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio bertan behera utz dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzetarako prestazio osagarri baten prestazioa etetea.
22/03/2018
 Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezan diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea iraungitzeko erabakia, iraungitzeko arrazoia hipoteka betearazteko prozeduraren ondorioz desagertu egin delako. Arartekoaren 2018S-2303-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 22koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezan diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea iraungitzeko erabakia, iraungitzeko arrazoia hipoteka betearazteko prozeduraren ondorioz desagertu egin delako. Arartekoaren 2018S-2303-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 22koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezan diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea iraungitzeko erabakia, iraungitzeko arrazoia hipoteka betearazteko prozeduraren ondorioz desagertu egin delako.
21/03/2018
 Horren bidez, Arartekoak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen dio berriz azter dezan diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestaziorako eskubidea eteteko erabakia, titularra harrera-egoitza batean bizi denean prestazioa jaso dezakeela uste duelako. Arartekoaren 2018S-754-16 Ebazpena, 2018ko martxoaren 21ekoa. Horren bidez, Arartekoak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen dio berriz azter dezan diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestaziorako eskubidea eteteko erabakia, titularra harrera-egoitza batean bizi denean prestazioa jaso dezakeela uste duelako. Arartekoaren 2018S-754-16 Ebazpena, 2018ko martxoaren 21ekoa. Horren bidez, Arartekoak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen dio berriz azter dezan diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestaziorako eskubidea eteteko erabakia, titularra harrera-egoitza batean bizi denean prestazioa jaso dezakeela uste duelako.
14/03/2018
 Horren bitartez, Maruri-Jatabeko Udalari gomendatu diogu 2017ko ekitaldiko ondasun higiezinen gaineko zergari errekargua (hornidura kontsumoak, PFEZaren aitorpenak) aplikatu zaion higiezina interesdunaren ohiko etxebizitza dela egiaztatzeko aurkeztutako froga balora dezan, arrazoiak emanez. Horrez gain, hala badagokio, kexa aurkeztu duen familiari igorritako errekargua ofizioz baliogabetzeko ebazpena eman dezan iradoki diogu. Arartekoaren 2018R-2754-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 14koa. Horren bitartez, Maruri-Jatabeko Udalari gomendatu diogu 2017ko ekitaldiko ondasun higiezinen gaineko zergari errekargua (hornidura kontsumoak, PFEZaren aitorpenak) aplikatu zaion higiezina interesdunaren ohiko etxebizitza dela egiaztatzeko aurkeztutako froga balora dezan, arrazoiak emanez. Horrez gain, hala badagokio, kexa aurkeztu duen familiari igorritako errekargua ofizioz baliogabetzeko ebazpena eman dezan iradoki diogu. Arartekoaren 2018R-2754-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 14koa. Horren bitartez, Maruri-Jatabeko Udalari gomendatu diogu 2017ko ekitaldiko ondasun higiezinen gaineko zergari errekargua (hornidura kontsumoak, PFEZaren aitorpenak) aplikatu zaion higiezina interesdunaren ohiko etxebizitza dela egiaztatzeko aurkeztutako froga balora dezan, arrazoiak emanez. Horrez gain, hala badagokio, kexa aurkeztu duen familiari igorritako errekargua ofizioz baliogabetzeko ebazpena eman dezan iradoki diogu.
14/03/2018
 Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidearen etenaldia berrikus dezan gomendatzen zaio, eskubide ekonomiko bat baliarazteko betekizuna ez dela bete uste baitu. Arartekoaren 2018R-1814-16, 2018ko martxoaren 14koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidearen etenaldia berrikus dezan gomendatzen zaio, eskubide ekonomiko bat baliarazteko betekizuna ez dela bete uste baitu. Arartekoaren 2018R-1814-16, 2018ko martxoaren 14koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidearen etenaldia berrikus dezan gomendatzen zaio, eskubide ekonomiko bat baliarazteko betekizuna ez dela bete uste baitu.
14/03/2018
 Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter ditzan diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea eteteari buruzko eta prestazioak erreklamatzeari buruzko espedienteak, eta iradokitzen zaio komenigarria dela barne ikuskatze-neurri batzuk ezartzea zaurgarritasun egoerak luzatzea saihesteko, batez ere, adingabeak ardurapean dituzten familien kasuetan. Arartekoaren 2018R-1249-16 Ebazpena, 2018ko martxoaren 14koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter ditzan diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea eteteari buruzko eta prestazioak erreklamatzeari buruzko espedienteak, eta iradokitzen zaio komenigarria dela barne ikuskatze-neurri batzuk ezartzea zaurgarritasun egoerak luzatzea saihesteko, batez ere, adingabeak ardurapean dituzten familien kasuetan. Arartekoaren 2018R-1249-16 Ebazpena, 2018ko martxoaren 14koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter ditzan diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea eteteari buruzko eta prestazioak erreklamatzeari buruzko espedienteak, eta iradokitzen zaio komenigarria dela barne ikuskatze-neurri batzuk ezartzea zaurgarritasun egoerak luzatzea saihesteko, batez ere, adingabeak ardurapean dituzten familien kasuetan.
13/03/2018
 Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berrikus dezala kexagileak etxebizitzarako prestazio osagarriagatik bide gabe jasotako diru-kopuruak itzuli beharra adierazi izanaren ondorioz itzuli beharreko diru-kopurua. Arartekoaren 2018S-2349-16 Ebazpena, 2018ko martxoaren 13koa. Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berrikus dezala kexagileak etxebizitzarako prestazio osagarriagatik bide gabe jasotako diru-kopuruak itzuli beharra adierazi izanaren ondorioz itzuli beharreko diru-kopurua. Arartekoaren 2018S-2349-16 Ebazpena, 2018ko martxoaren 13koa. Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berrikus dezala kexagileak etxebizitzarako prestazio osagarriagatik bide gabe jasotako diru-kopuruak itzuli beharra adierazi izanaren ondorioz itzuli beharreko diru-kopurua.
12/03/2018
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter dezan etxebizitzarako prestazio osagarria ukatu ondoren ordaindutako atzerakinen zenbatekoa. Arartekoaren 2018R-1685-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 12koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter dezan etxebizitzarako prestazio osagarria ukatu ondoren ordaindutako atzerakinen zenbatekoa Arartekoaren 2018R-1685-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 12koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter dezan etxebizitzarako prestazio osagarria ukatu ondoren ordaindutako atzerakinen zenbatekoa

1257 eduki, 126 orritan

Aurrekoa Aurrekoa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Hurrengoa Hurrengo orrira joan
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad