Babesa

Babesa

16. Bizitza pribatuaren babesa

Haurrak eskubidea du legez kontra edota nahierara  bere bizitza pribatuan, bere familian, bere bizilekuan eta  bere korrespondentzian beste inork muturrik sar ez dezan,  baita bere ohoreari eta izen onari eraso ez diezaieten ere.  Halako erasoen aurrean legeen babesa izango du.

19. Tratu txarren aurkako babesa

Estatuak neurri guztiak hartuko ditu gurasoek edo  zaintzeko erantzukizuna duten beste edozein pertsonak  haurrari inolako kalte fisiko nahiz mental,  arduragabekeria, tratu txar edo gehiegikeriarik egin ez  diezaioten.

20. Familia giroan bizi ez diren haurren babesa

Estatuaren betebeharra da beren familiatik kanpo  dauden haurrei babes eta zainketa berezia ematea;  adopzioan eman edo egokia den zentro batera eramango  ditu, adibidez, betiere haurren jatorri kulturala kontuan  izanik.

21. Adopzioa

Adopzioa onartu eta baimentzen duten estatuetan,  haurraren interes gorenak izango du lehentasuna.  Adopzioak legeen araberakoa izan behar du eta eskumena  duten agintarien baimenak izango ditu. Nazioarteko  adopzioa onargarria izango da bere herrialdean ezin bada  era egokian zaindu, baina horrek ez dio inori diru onurarik  ekarriko. Hori guztia estatuak bermatuko du.

22. Haur errefuxiatuak

Errefuxiatutzat hartutako haurrei edo errefuxiatu  estatutua eskatzen dutenei behar duten laguntza eta  babesa eskainiko zaizkie. Estatuak, nazioarteko  erakundeekin elkarlanean, haurrei babes eta laguntza hori  bermatuko die eta haurra eta gurasoak elkartzeko  ahaleginak egin behar ditu.

25. Barnetegiaren aldizkako ebaluazioa

Baldin eta agintariek haur bat berariazko establezimenduren  batean sartu badute haren osasun fisiko edo  mentala zaintzeko edo tratatzeko, haurraren eskubidea  da aldian-aldian bere egoera eta internamenduko  gainerako zirkunstantziak berrikustea.

32. Adingabekoen lana

Estatuaren betebeharra da haurrak beren osasun,  hezkuntza edo garapenerako kaltegarria izan daitekeen  lanetik babestea, baita enplegurako gutxieneko adina  ezartzea eta lanaren baldintzak arautzea.

33. Estupefazienteen erabilera eta trafikoa

Estatuak beharrezkoak diren neurri guztiak hartuko ditu,  legezkoak, administratiboak, sozialak eta hezkuntzazkoak,  estupefaziente eta substantzia psikotropikoen erabileratik  haurrak babesteko eta substantzia horien ekoizpen eta  trafikoan haurrak erabil daitezen galarazteko.

34. Sexu-esplotazioa

Estatu kideek haurrak babestuko dituzte edozein  motatako sexu-esplotazio eta gehiegikeriatik, baita  prostituzio eta jarduera pornografikoetatik ere.

35. Haurren bahiketa, salmenta eta tratua

Estatuak behar diren neurri guztiak hartuko ditu  edozein helbururekin eta edozein modutara egiten den  haurren bahiketa, salmenta, eta tratua eragozteko.

36. Bestelako esplotazio motak

Estatu kideek haurra babestu egingo dute bere  ongizaterako kaltegarriak diren beste esplotazio-mota  guztietatik.

37. Tortura, heriotza-zigorra eta askatasun eza

Ezein haurrek ez du jasango tortura, pena, tratu krudel,  anker edo degradatzailerik. Ez da heriotza zigorrik ez betiko  kartzelarik ezarriko 18 urtetik beherako haurrek egindako  delituengatik. Espetxeratzea azken errekurtsoa izango da eta  ahalik eta denbora gutxien iraungo du. Askatasuna kendu  zaion haurra gizalegez eta duintasunez tratatuko da. Halaber,  bere familiarekin harremanak izateko eta laguntza juridiko  edo bestelako laguntza egokia izateko eskubidea du.

38. Gatazka armatuak

Estatu kideek bere esku dauden neurri guztiak hartuko  dituzte 15 urte baino gutxiago dituztenek liskarretan  zuzenean parte har ez dezaten. Gatazka armatuetan  kaltetutako haurrek babes eta zainketa bereziak jasotzeko  eskubidea dute.

39. Birgizarteratzea

Estatu kideek neurri egoki guztiak hartuko dituzte tortura,  gatazka armatuak, utzikeria, tratu txarrak,  esplotazioa edo bestelako tratu edo zigor krudel, anker  edo degradatzaileak jasan dituzten haurrak birgizarteratzeko  Suspertze eta birgizarteratzea, haurraren osasun,  begirune eta duintasunaren aldeko giroan egingo dira.

40. Adingabekoen justizia-administrazioa

Legeak haustea leporatzen zaion haurra edo delitu baten  errudun deklaratu dena duintasunez tratatua izango  da, betiere giza eskubideenganako eta besteen oinarrizko  askatasunenganako errespetua sendotzeko eran. Delitua  egin duen haurrak eskubidea du bere oinarrizko  eskubideak errespetatuak izan daitezen, batik bat bidezko  prozedura baten berme guztiak betez: defentsa eta  laguntza juridikoa izateko eta, hizkuntza ez badaki,  interpretari bat izateko eskubidea du.

41. Indarrean dauden arauen errespetua

Estatuko lege batek edo estatu horretan indarrean  dagoen nazioarteko legedia Hitzarmen honetan ageri dena  baino onuragarriagoa baldin bada umearentzat, lege  horiek aplikatuko dira eta ez Hitzarmena.

 

RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad