Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia 15/1999 Lege Organikoan -Norberaren Datuak Babestekoan- zehazten den disoziazio-prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.

separador
2021. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
20/12/2021
 Arartekoaren 2021R-2361-19 Ebazpena, 2021eko abenduaren 20koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio zuzenbidearekin bat ez etortzeagatik prestazioak iraungitzeko ebazpena berrikusteko eta bestelako zerbitzu publikoekin eta barneko kontrolekin koordinatzeko neurri egokiak ezartzeko, modu horretan, osasun mentalarekin lotutako arazoak dituzten pertsonak babesteko eta ziurtatzeko diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko eskubide berdinak dituztela, are gehiago oztopo horiek beraien kargura adingabeak dituzten guraso bakarreko familiei eragiten dietenean. Arartekoaren 2021R-2361-19 Ebazpena, 2021eko abenduaren 20koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio zuzenbidearekin bat ez etortzeagatik prestazioak iraungitzeko ebazpena berrikusteko eta bestelako zerbitzu publikoekin eta barneko kontrolekin koordinatzeko neurri egokiak ezartzeko, modu horretan, osasun mentalarekin lotutako arazoak dituzten pertsonak babesteko eta ziurtatzeko diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko eskubide berdinak dituztela, are gehiago oztopo horiek beraien kargura adingabeak dituzten guraso bakarreko familiei eragiten dietenean. Arartekoaren 2021R-2361-19 Ebazpena, 2021eko abenduaren 20koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio zuzenbidearekin bat ez etortzeagatik prestazioak iraungitzeko ebazpena berrikusteko eta bestelako zerbitzu publikoekin eta barneko kontrolekin koordinatzeko neurri egokiak ezartzeko, modu horretan, osasun mentalarekin lotutako arazoak dituzten pertsonak babesteko eta ziurtatzeko diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko eskubide berdinak dituztela, are gehiago oztopo horiek beraien kargura adingabeak dituzten guraso bakarreko familiei eragiten dietenean.
16/12/2021
 Arartekoaren 2021R-2111-20 Ebazpena, 2021eko abenduaren 16koa. Horren bidez, Uribarri Ganboako Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio zerbitzuan abonatutako pertsonei uraren tasaren ordainagiriak beren kontagailuetan jasotako kontsumoen irakurketa zehatzen arabera igortzeko. Arartekoaren 2021R-2111-20 Ebazpena, 2021eko abenduaren 16koa. Horren bidez, Uribarri Ganboako Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio zerbitzuan abonatutako pertsonei uraren tasaren ordainagiriak beren kontagailuetan jasotako kontsumoen irakurketa zehatzen arabera igortzeko. Arartekoaren 2021R-2111-20 Ebazpena, 2021eko abenduaren 16koa. Horren bidez, Uribarri Ganboako Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio zerbitzuan abonatutako pertsonei uraren tasaren ordainagiriak beren kontagailuetan jasotako kontsumoen irakurketa zehatzen arabera igortzeko.
13/12/2021
 Arartekoaren 2021R-1849-21 Ebazpena, 2021eko abenduaren 13koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari gomendatzen zaio "Etxebide" Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan dagoen izen-emate baten antzinatasuna berrikusteko. Arartekoaren 2021R-1849-21 Ebazpena, 2021eko abenduaren 13koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari gomendatzen zaio Arartekoaren 2021R-1849-21 Ebazpena, 2021eko abenduaren 13koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari gomendatzen zaio
30/11/2021
 Arartekoaren 2021R-1089-21 Ebazpena, 2021eko azaroaren 30ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala guraso bakarra duten familien tratamendua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrerako zerbitzuak ematen dituzten langileen gurasotasun-baimenei dagokienez. Arartekoaren 2021R-1089-21 Ebazpena, 2021eko azaroaren 30ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala guraso bakarra duten familien tratamendua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrerako zerbitzuak ematen dituzten langileen gurasotasun-baimenei dagokienez. Arartekoaren 2021R-1089-21 Ebazpena, 2021eko azaroaren 30ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala guraso bakarra duten familien tratamendua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrerako zerbitzuak ematen dituzten langileen gurasotasun-baimenei dagokienez.
24/11/2021
 Arartekoaren 2021R-939-21 Ebazpena, 2021eko azaroaren 24koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari gomendatu zaio berrikus dezala etxebizitzarako prestazio ekonomikoa delakoa azkendu dela eta behar ez bezala jasotako zenbatekoak itzuli behar direla ezartzen duen Bizkaiko Etxebizitzako lurralde ordezkariaren ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa ezesten duen Etxebizitzako sailburuordearen ebazpena. Arartekoaren 2021R-939-21 Ebazpena, 2021eko azaroaren 24koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari gomendatu zaio berrikus dezala etxebizitzarako prestazio ekonomikoa delakoa azkendu dela eta behar ez bezala jasotako zenbatekoak itzuli behar direla ezartzen duen Bizkaiko Etxebizitzako lurralde ordezkariaren ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa ezesten duen Etxebizitzako sailburuordearen ebazpena. Arartekoaren 2021R-939-21 Ebazpena, 2021eko azaroaren 24koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari gomendatu zaio berrikus dezala etxebizitzarako prestazio ekonomikoa delakoa azkendu dela eta behar ez bezala jasotako zenbatekoak itzuli behar direla ezartzen duen Bizkaiko Etxebizitzako lurralde ordezkariaren ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa ezesten duen Etxebizitzako sailburuordearen ebazpena.
24/11/2021
 Arartekoaren 2021R-2058-21 Ebazpena, 2021eko azaroaren 24koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio utz diezaiola pertsona bati edoskitze-baimena hartzeko modalitate desberdinen artean aukeratzen. Arartekoaren 2021R-2058-21 Ebazpena, 2021eko azaroaren 24koa. Horren bidez,
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio utz diezaiola pertsona bati
edoskitze-baimena hartzeko modalitate desberdinen artean aukeratzen. Arartekoaren 2021R-2058-21 Ebazpena, 2021eko azaroaren 24koa. Horren bidez,
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio utz diezaiola pertsona bati
edoskitze-baimena hartzeko modalitate desberdinen artean aukeratzen.
17/11/2021
 Arartekoaren 2021R-1415-20 Ebazpena, 2021eko azaroaren 17koa. Horren bidez, Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala diru-sarrerak bermatzeko errentaren kontzeptu gisa jasotako zenbateko bat itzultzeko betebeharra adierazten duen ebazpena, eta erabaki dezala ordaindutako zenbatekoak itzultzea, erreklamatzeko prozedura erreklamazio-ekintzaren preskripzio-epearen ondoren hasi delako. Arartekoaren 2021R-1415-20 Ebazpena, 2021eko azaroaren 17koa. Horren bidez, Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala diru-sarrerak bermatzeko errentaren kontzeptu gisa jasotako zenbateko bat itzultzeko betebeharra adierazten duen ebazpena, eta erabaki dezala ordaindutako zenbatekoak itzultzea, erreklamatzeko prozedura erreklamazio-ekintzaren preskripzio-epearen ondoren hasi delako. 
Arartekoaren 2021R-1415-20 Ebazpena, 2021eko azaroaren 17koa. Horren bidez, Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala diru-sarrerak bermatzeko errentaren kontzeptu gisa jasotako zenbateko bat itzultzeko betebeharra adierazten duen ebazpena, eta erabaki dezala ordaindutako zenbatekoak itzultzea, erreklamatzeko prozedura erreklamazio-ekintzaren preskripzio-epearen ondoren hasi delako.
15/11/2021
 Arartekoren 2021S-819-20 Ebazpena, 2021eko azaroaren 15ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari iradokitzen zaio berrikus dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea iraungitzeko ebazpena, ulertzen baita ez dela urratu aski baliabide ez izateko betekizuna, egiaztatu baita herentzian jasotako ondasunak gauzatzea zaila izango dela, biziarteko usufruktuz kargatuta daudelako. Arartekoren 2021S-819-20 Ebazpena, 2021eko azaroaren 15ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari iradokitzen zaio berrikus dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea iraungitzeko ebazpena, ulertzen baita ez dela urratu aski baliabide ez izateko betekizuna, egiaztatu baita herentzian jasotako ondasunak gauzatzea zaila izango dela, biziarteko usufruktuz kargatuta daudelako.. Arartekoren 2021S-819-20 Ebazpena, 2021eko azaroaren 15ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari iradokitzen zaio berrikus dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea iraungitzeko ebazpena, ulertzen baita ez dela urratu aski baliabide ez izateko betekizuna, egiaztatu baita herentzian jasotako ondasunak gauzatzea zaila izango dela, biziarteko usufruktuz kargatuta daudelako..
09/11/2021
 Arartekoaren 2021R-1649-21 EBAZPENA, 2021eko azaroaren 9koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari gomendatu dio har ditzala beharrezko neurriak BIZILAGUN zerbitzuan aurrez aurreko arreta berrabiarazteko, eta eguneratu dezala bere webgunean zerbitzu horretara jotzeko aldez aurreko hitzordua eskatzeko moduari buruzko informazioa. Arartekoaren 2021R-1649-21 EBAZPENA, 2021eko azaroaren 9koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari gomendatu dio har ditzala beharrezko neurriak BIZILAGUN zerbitzuan aurrez aurreko arreta berrabiarazteko, eta eguneratu dezala bere webgunean zerbitzu horretara jotzeko aldez aurreko hitzordua eskatzeko moduari buruzko informazioa. Arartekoaren 2021R-1649-21 EBAZPENA, 2021eko azaroaren 9koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari gomendatu dio har ditzala beharrezko neurriak BIZILAGUN zerbitzuan aurrez aurreko arreta berrabiarazteko, eta eguneratu dezala bere webgunean zerbitzu horretara jotzeko aldez aurreko hitzordua eskatzeko moduari buruzko informazioa.
03/11/2021
 Arartekoaren 2021R-1757-19 Ebazpena, 2021eko azaroaren 3koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala ibilgailuak aparkatzearekin loturiko trafikoko arau-hauste batengatik ezarritako zehapen bat. Arartekoaren 2021R-1757-19 Ebazpena, 2021eko azaroaren 3koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala ibilgailuak aparkatzearekin loturiko trafikoko arau-hauste batengatik ezarritako zehapen bat. Arartekoaren 2021R-1757-19 Ebazpena, 2021eko azaroaren 3koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala ibilgailuak aparkatzearekin loturiko trafikoko arau-hauste batengatik ezarritako zehapen bat.

1367 eduki, 137 orritan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hurrengoa Hurrengo orrira joan
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad