Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 4.5 artikuluan eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan zehazten den seudonimizazio prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.
separador
2019. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
12/08/2019
 Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailari gomendatzen zaio berma dezala eskatzailearen premia soziosanitarioak aintzat hartuko direla haren profilera egokitutako egoitza-baliabide batean, alegia, baliabide egokian. Arartekoaren 2019R-2168-18 Ebazpena, 2019ko abuztuaren 12koa. Horren bidez,
Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailari gomendatzen zaio berma dezala
eskatzailearen premia soziosanitarioak aintzat hartuko direla haren profilera
egokitutako egoitza-baliabide batean, alegia, baliabide egokian. Arartekoaren 2019R-2168-18 Ebazpena, 2019ko abuztuaren 12koa. Horren bidez,
Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailari gomendatzen zaio berma dezala
eskatzailearen premia soziosanitarioak aintzat hartuko direla haren profilera
egokitutako egoitza-baliabide batean, alegia, baliabide egokian.
07/06/2019
 Horren bidez, amaitu egin da erakunde honek kexa baten harira egindako jarduna. Araubide orokorreko babes publikoko etxebizitza egokitu bat eskuratzeko salerosketakontratuari oniritzia eman ez izanak eragin zuen kexa. Arartekoaren 2019IR-558-19 Ebazpena, 2019ko ekainaren 7koa. Horren bidez, amaitu egin da erakunde honek kexa baten harira egindako jarduna. Araubide orokorreko babes publikoko etxebizitza egokitu bat eskuratzeko salerosketakontratuari oniritzia eman ez izanak eragin zuen kexa. Arartekoaren 2019IR-558-19 Ebazpena, 2019ko ekainaren 7koa. Horren bidez, amaitu egin da erakunde honek kexa baten harira egindako jarduna. Araubide orokorreko babes publikoko etxebizitza egokitu bat eskuratzeko salerosketakontratuari oniritzia eman ez izanak eragin zuen kexa.
2015. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
25/11/2015
 Horren bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio berriz azter dezala izapidetzen ari den utobus-geltoki berriaren arkitektura- eta jarduera-proiektua, eta ahaleginak eginditzala ditxoetarako aurreikusi den diseinuak irisgarritasun unibertsalaren printzipioa berma dezan. Arartekoaren 2015R-1595-15 Ebazpena, 2015eko azaroaren 25ekoa. Horren bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio berriz azter dezala izapidetzen ari den
autobus-geltoki berriaren arkitektura- eta jarduera-proiektua, eta ahaleginak egin  itzala ditxoetarako aurreikusi den diseinuak irisgarritasun unibertsalaren printzipioa berma dezan. Arartekoaren 2015R-1595-15 Ebazpena, 2015eko azaroaren 25ekoa. Horren bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio berriz azter dezala izapidetzen ari den
autobus-geltoki berriaren arkitektura- eta jarduera-proiektua, eta ahaleginak egin  itzala ditxoetarako aurreikusi den diseinuak irisgarritasun unibertsalaren printzipioa berma dezan.
14/05/2015
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari gomendatzen zaio ezgaitasunaren gaineko baremoaren ataleko puntuazioa aitor diezaion datorren 2015-2016 ikasturterako ikasleak onartzeko prozesuan parte hartu duen adingabe bati. Arartekoaren 2015R-406-15 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 14koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari gomendatzen zaio ezgaitasunaren gaineko baremoaren ataleko puntuazioa aitor diezaion datorren 2015-2016 ikasturterako ikasleak onartzeko prozesuan parte hartu duen adingabe bati. Arartekoaren 2015R-406-15 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 14koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari gomendatzen zaio ezgaitasunaren gaineko baremoaren ataleko puntuazioa aitor diezaion datorren 2015-2016 ikasturterako ikasleak onartzeko prozesuan parte hartu duen adingabe bati.
02/02/2015
 Horren bidez Hondarribiko Udalari gomendatzen zaio, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legeko 42. artikuluan xedatutakoaren arabera, ahalik eta lasterren erantzun diezaiola, idatziz, Elkartu Elkarteak (kexagileak) egin duen eskariari. Arartekoaren 2015R-1500-14 ebazpena, 2015eko otsailaren 2koa. Horren bidez Hondarribiko Udalari gomendatzen zaio, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legeko 42. artikuluan xedatutakoaren arabera, ahalik eta lasterren erantzun diezaiola, idatziz, Elkartu Elkarteak (kexagileak) egin duen eskariari. Arartekoaren 2015R-1500-14 ebazpena, 2015eko otsailaren 2koa. Horren bidez Hondarribiko Udalari gomendatzen zaio, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legeko 42. artikuluan xedatutakoaren arabera, ahalik eta lasterren erantzun diezaiola, idatziz, Elkartu Elkarteak (kexagileak) egin duen eskariari.
2014. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
21/11/2014
 Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Gaietako Sailari gomendatzen zaio Gasteizko Alaba Jeneralaren kaleko 10. zenbakian kokatutako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen bulegoetan pertsona guztietarako sarbide duina eta baldintza berak bermatzeko beharrezkoak diren neurriak har ditzala. Arartekoaren 2014R-357-14 Ebazpena, 2014ko azaroaren 21ekoa. Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Gaietako Sailari gomendatzen zaio Gasteizko Alaba Jeneralaren kaleko 10. zenbakian kokatutako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen bulegoetan pertsona guztietarako sarbide duina eta baldintza berak bermatzeko beharrezkoak diren neurriak har ditzala. Arartekoaren 2014R-357-14 Ebazpena, 2014ko azaroaren 21ekoa. Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Gaietako Sailari gomendatzen zaio Gasteizko Alaba Jeneralaren kaleko 10. zenbakian kokatutako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen bulegoetan pertsona guztietarako sarbide duina eta baldintza berak bermatzeko beharrezkoak diren neurriak har ditzala.
24/02/2014
 Horren bidez, bukatu du bere jarduera honako aztergaia zuen kexan: ezinduta eta mendekotasun egoeran dagoen adin txikiko baten ama ez zegoen konforme pertsonak familia barruan zaintzeko prestazio ekonomikoa kobratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak ezarri zuen eragin-datarekin. Hori dela eta, Arartekoak zenbait neurri hartzeko gomendatu dio aldundiari. Arartekoaren 2014ko otsailaren 24ko ebazpena. Horren bidez, bukatu du bere jarduera honako aztergaia zuen kexan: ezinduta eta mendekotasun egoeran dagoen adin txikiko baten ama ez zegoen konforme pertsonak familia barruan zaintzeko prestazio ekonomikoa kobratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak ezarri zuen eragin-datarekin. Hori dela eta, Arartekoak zenbait neurri hartzeko gomendatu dio aldundiari. Arartekoaren 2014ko otsailaren 24ko ebazpena. Horren bidez, bukatu du bere jarduera honako aztergaia zuen kexan: ezinduta eta mendekotasun egoeran dagoen adin txikiko baten ama ez zegoen konforme pertsonak familia barruan zaintzeko prestazio ekonomikoa kobratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak ezarri zuen eragin-datarekin. Hori dela eta, Arartekoak zenbait neurri hartzeko gomendatu dio aldundiari.
2012. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
20/03/2012
 Horren bidez, Gasteizko Udalari gomendatzen zaio beharrezkoak diren neurriak har ditzan pertsona guztiek Europako Hiriburu Berdearen (European Green Capital 2012) egoitza den Zulueta Jauregian duintasunez eta berdintasunez sartzeko aukera eduki dezaten. Arartekoaren Ebazpena, 2012ko martxoaren 20koa. Horren bidez, Gasteizko Udalari gomendatzen zaio beharrezkoak diren neurriak har ditzan pertsona guztiek Europako Hiriburu Berdearen (European Green Capital 2012) egoitza den Zulueta Jauregian duintasunez eta berdintasunez sartzeko aukera eduki dezaten. Arartekoaren Ebazpena, 2012ko martxoaren 20koa. Horren bidez, Gasteizko Udalari gomendatzen zaio beharrezkoak diren neurriak har ditzan pertsona guztiek Europako Hiriburu Berdearen (European Green Capital 2012) egoitza den Zulueta Jauregian duintasunez eta berdintasunez sartzeko aukera eduki dezaten.
2010. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
22/02/2010
 Horren bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio Zubiaurre pasealekua Intxaurrondoko Zarategi pasealekuarekin lotzeko igogailua jartzeari lehentasuna ematea, Lizardi kalean bost arrapala mekaniko jartzeko asmoaren ordez, herritar guztiei igogailua erabiltzea ahalbidetuko dien konponbide teknikoa baita. Arartekoaren Ebazpena, 2010eko otsailaren 22koa. Horren bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio Zubiaurre pasealekua Intxaurrondoko Zarategi pasealekuarekin lotzeko igogailua jartzeari lehentasuna ematea, Lizardi kalean bost arrapala mekaniko jartzeko asmoaren ordez, herritar guztiei igogailua erabiltzea ahalbidetuko dien konponbide teknikoa baita. Arartekoaren Ebazpena, 2010eko otsailaren 22koa. Horren bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio Zubiaurre pasealekua Intxaurrondoko Zarategi pasealekuarekin lotzeko igogailua jartzeari lehentasuna ematea, Lizardi kalean bost arrapala mekaniko jartzeko asmoaren ordez, herritar guztiei igogailua erabiltzea ahalbidetuko dien konponbide teknikoa baita.
2008. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
16/12/2008
 Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari gurpildun aulki elektrikoa finantzatzeko eskaria berrikusteko gomendioa egiten diona. Arartekoaren Ebazpena, 2008ko abenduaren 16koa, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari gurpildun aulki elektrikoa finantzatzeko eskaria berrikusteko gomendioa egiten diona. - 80 Kb. Arartekoaren Ebazpena, 2008ko abenduaren 16koa, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari gurpildun aulki elektrikoa finantzatzeko eskaria berrikusteko gomendioa egiten diona. - 80 Kb.

32 eduki, 4 orritan

1 2 3 4 Hurrengoa Hurrengo orrira joan
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad