Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 4.5 artikuluan eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan zehazten den seudonimizazio prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.
separador
2018. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
25/10/2018
 horren bidez, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio ezespen-ebazpena berrikusteko eta kexagileak eskatutako laguntza aitortzeko. Hain zuzen ere, kexagileak kargura duen bigarren semearengatiko laguntzaren mantentzeko egin du eskaera, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituen martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuaren arabera. Arartekoaren 2018R-1381-17 Ebazpena, 2018ko urriaren 25ekoa; horren bidez,
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio
ezespen-ebazpena berrikusteko eta kexagileak eskatutako laguntza aitortzeko. Hain
zuzen ere, kexagileak kargura duen bigarren semearengatiko laguntzaren
mantentzeko egin du eskaera, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak
arautzen dituen martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuaren arabera. Arartekoaren 2018R-1381-17 Ebazpena, 2018ko urriaren 25ekoa; horren bidez,
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio
ezespen-ebazpena berrikusteko eta kexagileak eskatutako laguntza aitortzeko. Hain
zuzen ere, kexagileak kargura duen bigarren semearengatiko laguntzaren
mantentzeko egin du eskaera, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak
arautzen dituen martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuaren arabera.
2017. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
25/01/2017
 Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailari gomendatu zaio kexagilearen bi seme-alaba adingabeei familia ugariei buruzko legeditik sortutako hezkuntza eremuko matrikulatze eta azterketa onurak aitortzea, legedi horren ezarpen eremutik kanpo egoteko adin legala betetzen duten arte. Arartekoaren 2017R-1355-16Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 25ekoa. Horren
bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailari gomendatu zaio
kexagilearen bi seme-alaba adingabeei familia ugariei buruzko legeditik sortutako
hezkuntza eremuko matrikulatze eta azterketa onurak aitortzea, legedi horren
ezarpen eremutik kanpo egoteko adin legala betetzen duten arte. Arartekoaren 2017R-1355-16Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 25ekoa. Horren
bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailari gomendatu zaio
kexagilearen bi seme-alaba adingabeei familia ugariei buruzko legeditik sortutako
hezkuntza eremuko matrikulatze eta azterketa onurak aitortzea, legedi horren
ezarpen eremutik kanpo egoteko adin legala betetzen duten arte.
2016. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
02/11/2016
 Horren bidez, iradokitzen zaio Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailari neurri egokiak susta ditzala seme-alabak beren kargura dituzten familiei zerga-onurak aitortzeko, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagokionez. Arartekoaren 2016S-1235-16 Ebazpena, 2016ko azaroaren 2koa. Horren bidez, iradokitzen zaio Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailari neurri egokiak susta ditzala seme-alabak beren kargura dituzten familiei zerga-onurak aitortzeko, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagokionez. Arartekoaren 2016S-1235-16 Ebazpena, 2016ko azaroaren 2koa. Horren bidez, iradokitzen zaio Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailari neurri egokiak susta ditzala seme-alabak beren kargura dituzten familiei zerga-onurak aitortzeko, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagokionez.
20/04/2016
 Horren bidez,gomendatzen zaio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaribaliogabetu dezan laguntza-eskaera baten prozeduran emandako ebazpena.Delako eskaera seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzekodekretuak xedatutakoari helduz egin zen (abenduaren 19ko 255/2006 Dekretua). Arartekoaren 2016R-1710-15 Ebazpena, 2016ko apirilaren 20koa. Horren bidez, gomendatzen zaio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari baliogabetu dezan laguntza-eskaera baten prozeduran emandako ebazpena. Delako eskaera seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzeko dekretuak xedatutakoari helduz egin zen (abenduaren 19ko 255/2006 Dekretua). Arartekoaren 2016R-1710-15 Ebazpena, 2016ko apirilaren 20koa. Horren bidez, gomendatzen zaio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari baliogabetu dezan laguntza-eskaera baten prozeduran emandako ebazpena. Delako eskaera seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzeko dekretuak xedatutakoari helduz egin zen (abenduaren 19ko 255/2006 Dekretua).
2015. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
29/07/2015
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari herritar batek bere adingabeko semea zaintzeko eskatutako laguntzaren ukatzea baliogabetzeko aholkatu zion, lana eta familia bizitza bateratzeko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren II. kapituluaren babesean. Arartekoaren 2015R-280-15 Ebazpena, 2015eko uztailaren 29koa. Horren bidez,
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari herritar batek bere
adingabeko semea zaintzeko eskatutako laguntzaren ukatzea baliogabetzeko
aholkatu zion, lana eta familia bizitza bateratzeko laguntzei buruzko ekainaren 29ko
177/2010 Dekretuaren II. kapituluaren babesean. Arartekoaren 2015R-280-15 Ebazpena, 2015eko uztailaren 29koa. Horren bidez,
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari herritar batek bere
adingabeko semea zaintzeko eskatutako laguntzaren ukatzea baliogabetzeko
aholkatu zion, lana eta familia bizitza bateratzeko laguntzei buruzko ekainaren 29ko
177/2010 Dekretuaren II. kapituluaren babesean.
2014. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
10/12/2014
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaion, lan- eta familia-bizitza bateragarri egiteko familientzako diru-laguntzen unibertsaltasuna eta maila ekonomikoa mantentzea, unean uneko beharrizanei erantzuteko kontziliazio-laguntzen programara bideratutako aurrekontu-partidak egokitzea eta diru-laguntzen banaketa bidezkoagoa ahalbidetzen duten irizpideak txertatzea. Arartekoaren 2014R-1764-14 ebazpena, 2014ko abenduaren 10ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaion, lan- eta familia-bizitza bateragarri egiteko familientzako diru-laguntzen unibertsaltasuna eta maila ekonomikoa mantentzea, unean uneko beharrizanei erantzuteko kontziliazio-laguntzen programara bideratutako aurrekontu-partidak egokitzea eta diru-laguntzen banaketa bidezkoagoa ahalbidetzen duten irizpideak txertatzea. Arartekoaren 2014R-1764-14 ebazpena, 2014ko abenduaren 10ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaion, lan- eta familia-bizitza bateragarri egiteko familientzako diru-laguntzen unibertsaltasuna eta maila ekonomikoa mantentzea, unean uneko beharrizanei erantzuteko kontziliazio-laguntzen programara bideratutako aurrekontu-partidak egokitzea eta diru-laguntzen banaketa bidezkoagoa ahalbidetzen duten irizpideak txertatzea.
2011. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
28/06/2011
 Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko langile publiko baten lanbide bizitza bateratzeko lanaldia murriztu eta egokitzeko eskubideen inguruko kexa-espediente bat amaitutzat ematen da. Arartekoaren ebazpena, 2011ko ekainaren 28koa. Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko langile publiko baten lanbide bizitza bateratzeko lanaldia murriztu eta egokitzeko eskubideen inguruko kexa-espediente bat amaitutzat ematen da. Arartekoaren ebazpena, 2011ko ekainaren 28koa. Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko langile publiko baten lanbide bizitza bateratzeko lanaldia murriztu eta egokitzeko eskubideen inguruko kexa-espediente bat amaitutzat ematen da.

7 eduki, orri batean

RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad