Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 4.5 artikuluan eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan zehazten den seudonimizazio prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.
separador
2016. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
27/06/2016
 Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiari gomendatzen zaio kirol hastapeneko unitateetako irakaskuntza jardueretan adingabeek parte har dezaten aukerak zabaltzeko neurriak har ditzan. Arartekoaren 2016R-1744-15 Ebazpena, 2016ko ekainaren 27koa. Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiari gomendatzen zaio kirol hastapeneko unitateetako irakaskuntza jardueretan adingabeek parte har dezaten aukerak zabaltzeko neurriak har ditzan. Arartekoaren 2016R-1744-15 Ebazpena, 2016ko ekainaren 27koa. Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiari gomendatzen zaio kirol hastapeneko unitateetako irakaskuntza jardueretan adingabeek parte har dezaten aukerak zabaltzeko neurriak har ditzan.
12/05/2016
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailari iradokitzen zaio orientazio psikologikoa edo soziala emateko aukera aztertzeko, aita baten eta bere alabaren artean dagoen kaltetutako lotura berrezartze aldera. Horiek Bilboko deribazio judizialaren bidezko familia elkargune baten erabiltzaileak dira. Arartekoaren 2016S-1793-14 Ebazpena, 2016ko maiatzaren 12koa. Horren
bidez, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailari iradokitzen zaio
orientazio psikologikoa edo soziala emateko aukera aztertzeko, aita baten eta
bere alabaren artean dagoen kaltetutako lotura berrezartze aldera. Horiek Bilboko
deribazio judizialaren bidezko familia elkargune baten erabiltzaileak dira. Arartekoaren 2016S-1793-14 Ebazpena, 2016ko maiatzaren 12koa. Horren
bidez, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailari iradokitzen zaio
orientazio psikologikoa edo soziala emateko aukera aztertzeko, aita baten eta
bere alabaren artean dagoen kaltetutako lotura berrezartze aldera. Horiek Bilboko
deribazio judizialaren bidezko familia elkargune baten erabiltzaileak dira.
19/04/2016
 Horren bidez, amaitutzat jo da Bizkaiko Foru Aldundiak Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren 17koa. "Bakarrik dauden adingabe/gazte etorkinen arretarako bermeak" gomendio orokorra bete ez izana salatzen zuen kexaren gaineko esku-hartzea. Arartekoaren 2016NI-277-15 Ebazpena, 2016ko apirilaren 19koa. Horren bidez, amaitutzat jo da Bizkaiko Foru Aldundiak Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren 17koa. Arartekoaren 2016NI-277-15 Ebazpena, 2016ko apirilaren 19koa. Horren bidez, amaitutzat jo da Bizkaiko Foru Aldundiak Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren 17koa.
14/04/2016
 Horren bidez, amaitutzat jo da Bizkaiko Foru Aldundiak Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren 17koa. "Bakarrik dauden adingabe/gazte etorkinen arretarako bermeak" gomendio orokorra bete ez izana salatzen zuen kexaren gaineko esku-hartzea. Arartekoaren 2016NI-353-15 Ebazpena, 2016ko apirilaren 14koa. Horren bidez, amaitutzat jo da Bizkaiko Foru Aldundiak Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren 17koa. Arartekoaren 2016NI-353-15 Ebazpena, 2016ko apirilaren 14koa. Horren bidez, amaitutzat jo da Bizkaiko Foru Aldundiak Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren 17koa.
09/03/2016
 Horren bidez, Arabako Foru Aldundiari iradokitzen zaio beharrezko jarduketak sistematiza ditzan, betiere foru erakundeak zaindutako haur eta nerabe babesgabeei entzunak eta haien iritziak kontuan hartuak izateko eskubidearen egikaritzapen efektiboa bermatzeko. Arartekoaren 2016S-317-15 Ebazpena, 2016ko martxoaren 9koa. Horren bidez,
Arabako Foru Aldundiari iradokitzen zaio beharrezko jarduketak sistematiza ditzan,
betiere foru erakundeak zaindutako haur eta nerabe babesgabeei entzunak eta
haien iritziak kontuan hartuak izateko eskubidearen egikaritzapen efektiboa
bermatzeko. Arartekoaren 2016S-317-15 Ebazpena, 2016ko martxoaren 9koa. Horren bidez,
Arabako Foru Aldundiari iradokitzen zaio beharrezko jarduketak sistematiza ditzan,
betiere foru erakundeak zaindutako haur eta nerabe babesgabeei entzunak eta
haien iritziak kontuan hartuak izateko eskubidearen egikaritzapen efektiboa
bermatzeko.
2015. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
29/10/2015
 Horren bidez Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Sailari iradokitzen zaio, familia-abegiko programan parte hartzen duten bikoteen bizikidetza hausten den kasuetan, zehaztasunez ezar dezala hartutako adingabeekiko bisita, harreman edo komunikazio araubidea eta esku-hartze programetan familiek sinatu behar duten hitzarmenean beraien parte-hartzearekin lortu nahi diren helburu nagusiak sar ditzala. Arartekoaren 2015S-561-15 Ebazpena, 2015eko urriaren 29koa. Horren bidez
Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Sailari iradokitzen zaio, familia-abegiko
programan parte hartzen duten bikoteen bizikidetza hausten den kasuetan,
zehaztasunez ezar dezala hartutako adingabeekiko bisita, harreman edo
komunikazio araubidea eta esku-hartze programetan familiek sinatu behar duten
hitzarmenean beraien parte-hartzearekin lortu nahi diren helburu nagusiak sar
ditzala. Arartekoaren 2015S-561-15 Ebazpena, 2015eko urriaren 29koa. Horren bidez
Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Sailari iradokitzen zaio, familia-abegiko
programan parte hartzen duten bikoteen bizikidetza hausten den kasuetan,
zehaztasunez ezar dezala hartutako adingabeekiko bisita, harreman edo
komunikazio araubidea eta esku-hartze programetan familiek sinatu behar duten
hitzarmenean beraien parte-hartzearekin lortu nahi diren helburu nagusiak sar
ditzala.
15/10/2015
 Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiari gomendatzen zaio Zornotzako Lehen harrerako zentroko instalazioak hobetu ditzala. Halaber, babesik gabeko adingabeak hartzeko Bizkaian dauden egoitza-harrerako baliabideetan bizi diren bakarrik dauden adingabe atzerritarrak adin-nagusitasunera heltzen direnean emantzipazio-programetan sartzeko irizpideak berrikus ditzala gomendatzen zaio. Arartekoaren 2015R-673-15 Ebazpena, 2015eko urriaren 15ekoa. Honen bidez,Bizkaiko Foru Aldundiari gomendatzen zaio Zornotzako Lehen harrerako zentrokoinstalazioak hobetu ditzala. Halaber, babesik gabeko adingabeak hartzeko Bizkaiandauden egoitza-harrerako baliabideetan bizi diren bakarrik dauden adingabeatzerritarrak adin-nagusitasunera heltzen direnean emantzipazio-programetansartzeko irizpideak berrikus ditzala gomendatzen zaio. Arartekoaren 2015R-673-15 Ebazpena, 2015eko urriaren 15ekoa. Honen bidez,Bizkaiko Foru Aldundiari gomendatzen zaio Zornotzako Lehen harrerako zentrokoinstalazioak hobetu ditzala. Halaber, babesik gabeko adingabeak hartzeko Bizkaiandauden egoitza-harrerako baliabideetan bizi diren bakarrik dauden adingabeatzerritarrak adin-nagusitasunera heltzen direnean emantzipazio-programetansartzeko irizpideak berrikus ditzala gomendatzen zaio.
29/09/2015
 Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuetako Sailari gomendatu zaio arreta egokia eman diezaiela Bideberria egoitza harreran hartutako adin txikikoen beharrizanei, emantzipaziorako eta bizitza autonomorako prestakuntzara argi bideratuta, berma dezala gizarte babesgabetasun egoeran dauden haurrentzako eta nerabeentzako egoitza harrerarako baliabideak arautu dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuan aztertutako betekizunak, langileei buruzkoak, betetzen direla, eta zaindu eta babestu ditzala hartutako adin txikikoak, ahal den neurrian, baliabideetako langileen lan gatazketatik. Arartekoaren 2015R-671-15 Ebazpena, 2015eko irailaren 29koa. Horren bidez,
Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuetako Sailari gomendatu zaio arreta egokia
eman diezaiela Bideberria egoitza harreran hartutako adin txikikoen beharrizanei,
emantzipaziorako eta bizitza autonomorako prestakuntzara argi bideratuta, berma
dezala gizarte babesgabetasun egoeran dauden haurrentzako eta nerabeentzako
egoitza harrerarako baliabideak arautu dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuan
aztertutako betekizunak, langileei buruzkoak, betetzen direla, eta zaindu eta
babestu ditzala hartutako adin txikikoak, ahal den neurrian, baliabideetako langileen
lan gatazketatik. Arartekoaren 2015R-671-15 Ebazpena, 2015eko irailaren 29koa. Horren bidez,
Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuetako Sailari gomendatu zaio arreta egokia
eman diezaiela Bideberria egoitza harreran hartutako adin txikikoen beharrizanei,
emantzipaziorako eta bizitza autonomorako prestakuntzara argi bideratuta, berma
dezala gizarte babesgabetasun egoeran dauden haurrentzako eta nerabeentzako
egoitza harrerarako baliabideak arautu dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuan
aztertutako betekizunak, langileei buruzkoak, betetzen direla, eta zaindu eta
babestu ditzala hartutako adin txikikoak, ahal den neurrian, baliabideetako langileen
lan gatazketatik.
19/05/2015
 Horren bidez Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatzen zaio babesgabetasun egoeran dauden haur eta nerabeak egoitzan hartzeko baliabideetako hezitzaile batzuek dituzten titulazio-arazoak konpontzeko irtenbidea bilatzeko lanetan jarraitzeko eta gai horren ingurukoa den 2012ko maiatzaren 22ko zirkularra indargabetzeko. Arartekoaren 2015R-2299-14 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 19koa. Horren bidez
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatzen zaio
babesgabetasun egoeran dauden haur eta nerabeak egoitzan hartzeko
baliabideetako hezitzaile batzuek dituzten titulazio-arazoak konpontzeko irtenbidea
bilatzeko lanetan jarraitzeko eta gai horren ingurukoa den 2012ko maiatzaren 22ko
zirkularra indargabetzeko. Arartekoaren 2015R-2299-14 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 19koa. Horren bidez
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatzen zaio
babesgabetasun egoeran dauden haur eta nerabeak egoitzan hartzeko
baliabideetako hezitzaile batzuek dituzten titulazio-arazoak konpontzeko irtenbidea
bilatzeko lanetan jarraitzeko eta gai horren ingurukoa den 2012ko maiatzaren 22ko
zirkularra indargabetzeko.
14/05/2015
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari gomendatzen zaio ezgaitasunaren gaineko baremoaren ataleko puntuazioa aitor diezaion datorren 2015-2016 ikasturterako ikasleak onartzeko prozesuan parte hartu duen adingabe bati. Arartekoaren 2015R-406-15 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 14koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari gomendatzen zaio ezgaitasunaren gaineko baremoaren ataleko puntuazioa aitor diezaion datorren 2015-2016 ikasturterako ikasleak onartzeko prozesuan parte hartu duen adingabe bati. Arartekoaren 2015R-406-15 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 14koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari gomendatzen zaio ezgaitasunaren gaineko baremoaren ataleko puntuazioa aitor diezaion datorren 2015-2016 ikasturterako ikasleak onartzeko prozesuan parte hartu duen adingabe bati.

59 eduki, 6 orritan

Aurrekoa Aurrekoa 1 2 3 4 5 6 Hurrengoa Hurrengo orrira joan
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad