hero

Erakundea eta antolakuntza

 

 

 

 • Herritarrei arreta ematen diegu administrazioaren jarduketa okerrei edo irregularrei buruzko kexak, salaketak edota kontsultak aurkezten dituztenean.
 • Kexak izapidetzen ditugu honako prozedura hau jarraituz:
  • administrazioari bere jarduketari buruzko informazioa eskatzen diogu.
  • jarduketa zuzena izan ez dela uste badugu gomendio bat egiten diogu jarduketa alda dezan eskatzeko.
  • ebazpenak web orrian argitaratzen ditugu.
 • Diagnostikoak egiten ditugu euskal administrazioen politika publikoei buruz. Herritarren eskubideak babestea dugu helburu. Batez ere pertsonarik ahulenen edota bazterkeria, bereizkeria edo gizarte-eskasia egoeran dauden pertsonen eskubideak babesten ditugu

Horretarako, txosten bereziak edo monografikoak egiten ditugu eta gomendio orokorrak ematen ditugu, aipaturiko politika hobetzeko.

 • Ikuskapen bisitak egiten ditugu herritarrentzako zerbitzuak eskaintzen dituzten zentroetan.
 • Gure gizarteko hainbat esparrutan jarduten duten elkarteekin eta erakundeekin (GKE) harremanetan gaude eta aldizkako bilerak egiten ditugu horiekin.
 • Hainbat ekintza eta forotan hartzen dugu parte. Gure helburua administrazioen politika publikoek eta jarduketek etengabe aurrera egitea eta hobetzea da, kalitatezko zerbitzuak eskainiz, eskubideez baliatzea bermatuz eta desparekotasunei, bereizketari, eskasiari eta gizarte bazterkeriari aurre eginez, baita horiek desagerraraziz ere.
 • Ekimenak garatzen ditugu herritarrak giza eskubideen inguruan sentzibilizatzeko eta konzientziatzeko.

Urtero, Arartekoak Eusko Legebiltzarrari bere urteko txostena aurkezten dio. Bertan, bere jarduketen eta jardueren berri ematen du.

 

Noiz jarri zaitezke harremanetan Arartekoarekin?

 • Administrazio publiko batek oker, behar ez bezala, edo modu irregularrean jardun duela edota legea hautsi duela uste duzunean. Administrazio horretan aurretiaz erreklamazio bat aurkeztea gomendatzen dizugu. Kasu guztietan, kexa espediente bat irekitzen dugu eta informazio horrek kexaren inguruan nola jardun duen aztertzen dugu.
 • Zure eskubide bat urratu dela uste duzunean. Ez du zertan administrazio zehatz baten jarduketatik etorri behar. Kasu horietan informazioa eta aholkuak ematen ahaleginduko gara.

Nola helarazi diezagukezu zure kexa?

 • Aurrez aurre: herritarrei zuzendutako arreta eskaintzen duten hiru bulegoetako edozeinetan.
 • Posta elektroniko bidez
 • Interneten bidez: webguneko inprimakiaren bidez
 • Posta edo fax bidez: idazki baten bidez

Zer zerbitzu eskaintzen ditugu?

 • Herritarrek aurkezten dituzten kontsultei buruzko aholkuak ematen ditugu.
 • Edozein pertsona edo erakundek aurkezten duen kexa eta eskaera jasotzen eta erantzuten ditugu.
 • Kexak izapidetzen ditugu.

Izapidetzeko onartutako kexa guztiak ebatziko dira. Baldintzak betetzen ez dituztenei informazioa eta aholkuak emango dizkiegu.

 • Erakundera jotzen duten pertsonei gure eskumenekoak diren gaien inguruko informazioa, arreta eta laguntza emango diegu.
 • Erakundera jotzen duten pertsonei gure eskumenekoak diren gaien inguruko informazioa, arreta eta aholkuak emango dizkiegu.
 • Ofiziozko jarduerak irekitzen ditugu.
 • Urteko txostena eta txosten monografikoak egiten ditugu.
 • Arartekoak egindako ebazpenen jarraipena egiten dugu horiek betetzen direla ziurtatzeko.
 • Ebazpenak, jarduketak, ikerketak, azterlanak, informazio-materialak eta argitalpenak zabaltzen ditugu, intimitaterako eskubideari buruzko araudia errespetatuz.
 • Prestakuntza eta hedapena ematen dugu administrazioaren aurrean herritarren oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak babesteko eta defendatzeko, bereziki, haurtzaroan eta nerabezaroan eragina duten eskubideak.
 • Administrazioaren jardun egokiak sustatu eta babesten ditugu, herritarrei administrazio egokirako eskubidea bermatzeko.
 • Beste erakunde, entitate publiko eta pribatu batzuekin elkarlanean aritzen gara, Arartekoari dagozkion funtzioak betetzearekin zerikusia duten gaietan.
 • Arartekoaren webgunearen bidez datu baseak eta dokumentuak kontsultatzeko aukera ematen dugu.
 • Ikerketa bekak ematen ditugu, deialdi publiko bidez, giza eskubideekin lotutako gaurkotasun gaiei buruz.
 • Herritarren eskubideen inguruko hausnarketarako eta partaidetzarako foroak (aurrez aurrekoak eta birtualak) sustatzen eta dinamizatzen ditugu. Pertsona adituen, giza erakunde, sozietate zibil eta administrazioen ordezkarien partaidetzarekin.

 

Honako hauek dira Ararteko erakundea osatzen dutenak:

Zuzendaritza taldea honako hauek osatzen dute:

 • Arartekoa
 • Arartekoaren ondokoa
 • Idazkaritza Orokorra
 • Gizarte Harremanetako, Azterlanetako eta Modernizazioko zuzendaria
 • Ekonomia eta aurrekontu kudeaketako eta langile eta administraziorako zuzendaria


Honako hauek jarduten dute Haur eta Nerabeen Bulegoan:

 • Bulegoko arduraduna
 • Arloko bi teknikari


Honako hauek egiten dute lan Naiozarteko Gaien Bulegoan:

 • Bulegoko arduraduna
 • Arloko teknikari bat


Laneko 28 arlo

 • Arloko hamaika teknikari arduradun
 • Arloko sei teknikari


Herritarrei zuzendutako arreta bulegoak

 • Hiru bulego: -Gasteiz, Bilbo eta Donostia
 • Bulego bakoitzean arduradun bat.


Zerbitzu administrazioak eta teknikoak

 • 23 pertsona
 • Telefono bidezko arreta, erregistroa, espediente eta kontsulten kudeaketarako administrazio laguntza, kontabilitatea, aurrekontuen eta langileen kudeaketa, dokumentuen itzulpena (gaztelania/euskara), informazio edo informatika sistemak, dokumentazioa, liburutegia, artxiboa, atezain zerbitzuak, ibilgailu ofiziala gidatzea, mantentze lanak, Arartekoarentzako administrazio laguntza, zuzendariak.


Arartekoaren langileak

 • Arartekoaren funtzionamendua arautzen duen legeak bi forma juridiko ezartzen ditu (Funtzio Publikoaren Euskal Legean oinarrituta) lanpostuak betetzeko: Karrerako funtzionarioak eta aldi baterako langileak

Karrerako funtzionarioak

 • Sarbidea: 
  • Eusko Jaurlaritzak deitutako lehiaketa-oposizio bidez
  • Arartekoari atxikitako langileak, Legebiltzarreko administrazioko langileen estatutuak arautzen dituenak
 • Lanpostu mota: Zerbitzu administrazioak eta teknikoak
 • Lanpostu kopurua: 19

Aldi baterako langileak

 • Sarbidea:
  • Arartekoak izendatzen ditu merezimendu eta gaitasun irizpideetan oinarrituta
  • Gehienak administrazio publikotik edota unibertsitatetik datoz
 • Lanpostu mota: Teknikoak, juridikoak eta bestelakoak
 • Lanpostu kopurua: 34

Arartekoaren langile batek:

 • Era esklusiboan egiten du lan. 
 • Bere jarduerak ez dira bateragarriak beste kargu batzuetan jardutearekin (irakaskuntza-jarduera batzuekin salbu).
 • Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrari dagokio.
 • Ez du ordezkaritza sindikal propiorik, ezta pertsona sindikal askerik ere.

Arartekoaren erakundeak ez du lan eskaintza publiko propiorik.
 


Bideoak

Arartekoaren 25. urteurrena
Arartekoaren 30. urteurrena