Datuak babesteari buruzko oinarrizko informazioa

Arduraduna: Ararteko

Helburua: online zerbitzu jakin batzuk eskuratzeko, erakundeak erabiltzaileei irisgarri jartzen dien estranet zerbitzua.

Legitimazioa: beharrezko tratamendua, tratamenduaren arduradunari eman zaizkion botere publikoak erabiltzean.

Eskubideak: Datuak Babesteko ordezkariarengana jo dezakezu, lopd@ararteko.eus e-postaren bitartez edo Arartekoaren egoitza elektronikoaren bitartez.