hero

Zer da Arartekoa

Lectura fácil

ONGI ETORRI ARARTEKOAREN WEBERA

pictograma página web

Ongi etorri web orrialde honetara! Bertan jakin ahal izango duzu zer den Arartekoa, zer egiten dugun eta nola lagundu zaitzakegun.

Web honen bidez, informatu egin nahi dugu, komunikatu, gardenak izan, eta zuri parte hartzeko aukera eman. Zure proposamenak eta iritziak bidaltzera animatzen zaitugu, herritarrei ematen diegun zerbitzua, oro har, eta web hau, bereziki, hobetzeko.

 

ZER DA ARARTEKOA?

pictograma página web

Arartekoa Euskadiko Herriaren Defendatzailea da. Erakunde honek herritarren eskubideak babesten ditu euskal administrazioen jardueren eta politika publikoen aurrean. Hau da, Hau da, Eusko Jaurlaritzak, foru aldundiek, udalek eta horien mendeko beste erakunde batzuek egiten duten lana aztertzen du.

Zenbaitetan, gerta liteke administrazio horiek oker jokatzea. Halakoetan, edonork jakinaraz diezaioke Arartekoari, kexa baten bitartez.

 

pictograma página web

Arartekoa 1985ean sortu zen, Gernikako Estatutuaren 15. artikuluarekin bat etorriz. Eusko Legebiltzarraren urte horretako lege batek arautzen du nola jarduten duen Arartekoak. Arartekoa erakunde independente eta alderdikeriarik gabea da eta herritarrei dohain eskaintzen die bere zerbitzua.

Ararteko erakundea arartekoa izeneko pertsona batek zuzentzen du. Eusko Legebiltzarrak aukeratzen du pertsona hori, 5 urtean behin. Urtero, Arartekoak txosten bat aurkezten dio Eusko Legebiltzarrari, urte horretan egin duen lan guztiari buruz.

 

ZER EGITEN DUGU ARARTEKOAN?

pictograma página web

Herritarren kexei, eskaerei edo kontsultei erantzuten diegu, haien ustez, euskal administrazioek ondo egin ez dituzten gauzei buruz.

Kexa horiek izapidetzeko, urrats batzuk egin behar dira.

Lehenik, Arartekoak jarduera horren gaineko informazioa eskatzen dio dagokion administrazioari.

Gero, informazio hori eskuetan, legearen arabera jarduera hori ez bada zuzena izan, Arartekoak ebazpen bat ematen du eta eskatzen dio (gomendio baten bidez) alda dezala jarduera hori.

Ebazpen guztiak webean argitaratzen dira.

pictograma página web

Administrazioek garatzen dituzten politika publikoen inguruko azterlanak prestatzen ditugu eta gomendioak egiten dizkiegu politika horiek hobetzeko eta, horrela, herritarren eskubideak hobeto babesteko, batez ere kalteberenen eskubideak, edo gizartean baztertuta, egoera txarrean edo diskriminatuta daudenenak.

Ikuskatzeko bisitak egiten ditugu administrazioek herritarrei zerbitzuak egiten dizkieten tokietan.

pictograma página web

Harremanak ditugu eta aldizka bilerak egiten ditugu elkarteekin eta euskal gizarteko zenbait gunetan lan egiten duten gobernuz kanpoko erakundeekin (GKE).

Ekitaldietan eta foroetan parte hartzen dugu.

Ekimenak burutzen ditugu gizartea sentiberagoa izan dadin eta giza eskubideak errespetatu behar direla ohartu dadin.

 

  PERTSONEN ESKUBIDEAK BERMATZEA ETA DEFENDATZEA

pictograma página web

Gure demokraziaren eta bizikidetzaren zutabe nagusia giza eskubideak dira. Sistema hori aldatu egiten da denboran barrena, eta hobetu daiteke eta hobetu behar da. Hobetzeko konpromisoa erakunde publikoena da, baina baita ere gutako bakoitzaren lanarena.

Bere lanaren bitartez, Arartekoak lortu nahi du administrazioen politika publikoak eta jarduerak etengabe hobetzea, kalitateko zerbitzuak egitea, pertsonek beren eskubideak baliatu ahal izango dituztela bermatzea eta desberdintasunak eta diskriminazioak desagerraraztea. Horretarako, batez ere 29 lan-arlotan egiten du lan. Arlo horiek webean ikus daitezke.

 

ZER AURKI DEZAKEZU WEB HONETAN?

pictograma página web
 • Urteko txostena
 • Txosten bereziak
 • Ebazpenak
 • Gomendio orokorrak
 • Azterlanak
 • Beste argitalpen batzuk
 • Iritzi-artikuluak
 • Erakunde-adierazpenak
 • Arartekoaren jarduerei buruzko informazioa
 • Gardentasunari buruzko atala
  Hemen informazio zehatza aurki dezakezu Arartekoaren aurrekontuaz eta kudeaketa ekonomikoaz, hau da, zenbat diru daukan xahutzeko eta nola xahutzen duen, Arartekoko langileak, e.a.

Ongi etorri gune honetara. Arartekoa zen den azaldu nahi dizugu.

Arartekoa Euskadiko herriaren defendatzailea edo ombudsmana da. Gu ondo ezagutzea nahi dugu, zehazki zer egiten dugun eta zertan lagun zaitzakegun jakitea. Herritar guztiak hobeto defendatu nahi ditugu, euskal herri-administrazioen jarduera eta politika publikoei dagokienez.

Espero dugu web atari berri hau zure gustukoa izatea eta lortu nahi dugun helburua behar bezala betetzea: informatzea, komunikatzea, gauzak garden adieraztea eta parte hartzea. Edonola ere, zerbitzu bikaina eskaini nahi dugu eta, horretarako, laguntza eskatzen dizugu. Beraz, animatu zaitez, helaraz iezazkiguzu zure proposamenak eta iritziak, web atari hau eta, oro har, Arartekoaren jarduerak eta zerbitzuak hobetu ditzagun, beti eragingarritasunez, modu atseginean eta azkar egin nahi ditugu eta.

Eusko Legebiltzarraren otsailaren 27ko Arartekoari buruzko 3/1985 Legeak sortu eta arautu zuen Arartekoa, Euskal Herriko Autonomi Estatutuko 15. artikuluan ezarritakoaren arabera. Arartekoa Eusko Legebiltzarraren goi mandataria da eta pertsonen eskubideak defendatzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen (Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak, udalak edo horien mendeko erakunde publikoak) jarduera eta politika publikoei dagokienez.

Ararteko erakundea edo bulegoa pertsona bakarrak zuzentzen du eta horrek ere arartekoa du izena. Bost urterako aukeratzen du Eusko Legebiltzarrak eta horretarako bostetik hiruko gehiengoa behar izaten da. Erakunde independente eta alderdikeriarik gabekoa da eta euskal herritarrei doako zerbitzu publikoa eskaintzen die.

Ararteko erakundearen zeregin nagusia herritarrak artatzea da, administrazioaren jarduera oker edo irregularrei buruz herritarrek egiten dituzten kexak, eskaerak edo kontsultak jaso eta bideratzea. Kexak prozedura jakin baten arabera izapidetzen dira eta, bertan, dagokion administrazioari bere jokaera azaltzeko eta haren berri emateko eskatzen zaio. Baldin eta, legerian ezarritakoaren arabera, kexa sorrarazi duen jarduera okerra izan dela erabakitzen bada, Arartekoak gomendio bat egiten dio administrazio arduradunari, eta jarduera oker hori aldatzeko eskatzen dio. Ebazpen horiek web atari honetan argitaratzen dira.

Euskal administrazioen politika publikoei buruzko diagnostikoak ere egiten ditu Arartekoak, batik bat txosten bereziak edo monografikoak eta azterlanak eginez. Gainera, politika horiek hobetzeko gomendioak egiten ditu, herritarren eskubideak hobeto babestu daitezen, batez ere herritar horiek egoera txarrean, gizartetik baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan, diskriminatuta edo gizarte-estutasunean bizi badira.

Era berean, herritarrei zerbitzuak egiten dizkieten zentroak eta bulegoak ikuskatzera joaten da Arartekoa, aldizka harremanak eta bilerak izaten ditu gizarteko errealitatearen arlo desberdinetan lanean ari diren hainbat elkarte eta erakunderekin (GKE) eta anitz ekitaldi eta forotan hartzen du parte; horren guztiaren bidez, politika publikoek eta administrazioen jarduerek etengabeko bilakaera izan dezaten eta hobetu daitezen lortu nahi du, kalitateko zerbitzuak eskaintzeko, eskubideak beteko direla bermatzeko eta desberdintasun, diskriminazio, eskasia eta gizarte-bazterketaren kontra borroka egin eta horiek errotik kentzeko. Zeregin horretan buru-belarri dihardugu web atari honetan identifikatuta dauden 29 lan-arloetan.

Giza eskubideak errespetatzeari buruzko sentikortasuna eta kontzientziazioa areagotzeko ekimenak ere burutzen ditugu.

Arartekoak urteko txosten baten bidez ematen dio Eusko Legebiltzarrari bere jardueren eta ekitaldien berri. Txosten hori web atari honetan argitaratuta dago. Beste zenbait gauza ere aurkituko dituzu web honetan: gure ebazpenak, txosten bereziak, gomendio orokorrak, azterlanak, beste argitalpen batzuk, iritzi-artikuluak, erakunde-adierazpenak, Arartekoaren jarduerei buruzko informazioa.

Gardentasun atalean informazio zehatza aurkituko duzu Arartekoaren antolaketaz eta funtzionamenduaz, baita ere bere aurrekontuaz, kudeaketa ekonomikoaz, langileez, eta abar. Gardenak izan nahi dugu, eta herritarrei ahalik eta ongien lagundu.

Pertsonen eskubideak bermatzeko eta defendatzeko erakundea gara. Giza-eskubideen sistema gure demokrazien eta bizikidetzaren funtsezko oinarria da, berez dinamikoa eta ebolutiboa; hortaz, etengabe hobetu daiteke eta hobetu behar da. Horretarako, botere publikoek gogor saiatu behar dute, baina gutako bakoitzaren konpromisoa eta lana ere ezinbestekoak dira.

Agur bero bat.


Irudiak

Bideoak

Zer da Arartekoa?
وكيترارأ وه ام
Zer da Arartekoa?
Zertarako etorri Arartekora?