Recherche des documents

COLOR tierra. Un reportaje del Ararteko sobre infancia y justicia climática
Ararteko, Oficina de la Infancia y la Adolescencia

El reportaje presenta una conversación colectiva sobre justicia climática y derechos de infancia que pretende servir de material divulgativo e invitación para iniciarse en la reflexión sobre el cambio climático, el papel de las niñas, niños y adolescentes, y los mecanismos de defensa de sus derechos.

KOLOREA lurra. Arartekoaren erreportajea haurtzaroari eta justizia klimatikoari buruz
Ararteko, Haur eta Nerabeentzako Bulegoa

Erreportajean justizia klimatikoari eta haurren eskubideei buruzko elkarrizketa kolektibo bat aurkezten da. Hedapen materiala eta gonbidapen gisa erabili nahi da klima aldaketari buruz hausnartzen hasteko, bai eta haurren eta nerabeen eginkizunei buruz eta beren eskubideak babesteko moduei buruz hausnartzeko ere.