Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 4.5 artikuluan eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan zehazten den seudonimizazio prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.
separador
2018. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
09/01/2018
 Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiari iradokitzen zaio erabiltzaileei eta haien familiei helarazitako informazioa hobetu dezala. Informazio hori mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako eguneko zentroko zerbitzuetan baja emateari buruzkoa da. Arartekoaren 2018S-2262-17 Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 9koa. Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiari iradokitzen zaio erabiltzaileei eta haien familiei helarazitako informazioa hobetu  bezala. Informazio hori mendekotasun egoeran dauden
pertsonentzako eguneko zentroko zerbitzuetan baja  emateari buruzkoa da. Arartekoaren 2018S-2262-17 Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 9koa. Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiari iradokitzen zaio erabiltzaileei eta haien familiei helarazitako informazioa hobetu  bezala. Informazio hori mendekotasun egoeran dauden
pertsonentzako eguneko zentroko zerbitzuetan baja  emateari buruzkoa da.
2017. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
31/07/2017
 Horren bitartez, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailari gomendatzen zaio familia-giroan zaintzeko prestazioa lehenbailehen erregulariza dezala, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuari jarraiki, eta prestazioa eta lege orokorrean ezarritakoa bateragarriak izan daitezen berma dezala. Arartekoaren 2017R-1697-16 Ebazpena, 2017ko uztailaren 31koa. Horren
bitartez, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailari gomendatzen zaio
familia-giroan zaintzeko prestazioa lehenbailehen erregulariza dezala, Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko urriaren
6ko 185/2015 Dekretuari jarraiki, eta prestazioa eta lege orokorrean ezarritakoa
bateragarriak izan daitezen berma dezala. Arartekoaren 2017R-1697-16 Ebazpena, 2017ko uztailaren 31koa. Horren
bitartez, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailari gomendatzen zaio
familia-giroan zaintzeko prestazioa lehenbailehen erregulariza dezala, Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko urriaren
6ko 185/2015 Dekretuari jarraiki, eta prestazioa eta lege orokorrean ezarritakoa
bateragarriak izan daitezen berma dezala.
26/04/2017
 Horren bidez, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluari gomendatzen zaio lanean jarrai dezan gizarte eta osasun alorreko koordinazioa hobetzeko, batez ere, zerbitzuen zorroa zehaztuz eta baliabide gehiago eta askotarikoak gehituz, bat-bateko mendekotasun-egoerei erantzuna emateko. Arartekoaren 2017R-958-17 Ebazpena, 2017ko apirilaren 26koa. Horren bidez,
Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluari gomendatzen zaio lanean jarrai dezan
gizarte eta osasun alorreko koordinazioa hobetzeko, batez ere, zerbitzuen zorroa
zehaztuz eta baliabide gehiago eta askotarikoak gehituz, bat-bateko
mendekotasun-egoerei erantzuna emateko. Arartekoaren 2017R-958-17 Ebazpena, 2017ko apirilaren 26koa. Horren bidez,
Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluari gomendatzen zaio lanean jarrai dezan
gizarte eta osasun alorreko koordinazioa hobetzeko, batez ere, zerbitzuen zorroa
zehaztuz eta baliabide gehiago eta askotarikoak gehituz, bat-bateko
mendekotasun-egoerei erantzuna emateko.
2016. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
15/12/2016
 Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari iradokitzen zaio azter dezan familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa ematea, erabaki horrek ondorioak irailetik aurrera izan ditzan. Arartekoaren 2016S-1822-15 Ebazpena, 2016ko abenduaren 15ekoa. Horren
bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari iradokitzen zaio azter
dezan familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa ematea, erabaki horrek
ondorioak irailetik aurrera izan ditzan. Arartekoaren 2016S-1822-15 Ebazpena, 2016ko abenduaren 15ekoa. Horren
bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari iradokitzen zaio azter
dezan familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa ematea, erabaki horrek
ondorioak irailetik aurrera izan ditzan.
12/12/2016
 Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari iradokitzen zaio egoitza bateko plazaren eskaera ezestea xedatu duen ebazpena berrikusteko eta dagozkion kudeaketak egiteko egoitza-zerbitzura sartzeko prozedura izapidetzen amaitzeko. Arartekoaren 2016S-799-16 Ebazpena, 2016ko abenduaren 12koa. Horren
bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari iradokitzen zaio egoitza
bateko plazaren eskaera ezestea xedatu duen ebazpena berrikusteko eta
dagozkion kudeaketak egiteko egoitza-zerbitzura sartzeko prozedura izapidetzen
amaitzeko. Arartekoaren 2016S-799-16 Ebazpena, 2016ko abenduaren 12koa. Horren
bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari iradokitzen zaio egoitza
bateko plazaren eskaera ezestea xedatu duen ebazpena berrikusteko eta
dagozkion kudeaketak egiteko egoitza-zerbitzura sartzeko prozedura izapidetzen
amaitzeko.
12/12/2016
 Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako Sailari iradokitzen zaio familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoaren emakida aztertzeko, urrirako ondorioekin. Arartekoaren 2016S-2329-15 Ebazpena, 2016ko abenduaren 12koa. Horrenbidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako Sailari iradokitzen zaio familiainguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoaren emakida aztertzeko, urrirakoondorioekin. Arartekoaren 2016S-2329-15 Ebazpena, 2016ko abenduaren 12koa. Horrenbidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako Sailari iradokitzen zaio familiainguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoaren emakida aztertzeko, urrirakoondorioekin.
21/11/2016
 Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte-Politika Sailari gomendatu zaio, epe laburrera eta ertainera, egoitza-zentroak ikuskapen-txostenean adierazitako alderdiak zuzentzeko egiten duen lanaren segimendua egitea aintzat har dezan, oro har egoitza-baliabideei aplikatu ohi zaien ikuskapen-plana baino zorrotzagoa izango den baten bidez. Arartekoaren 2016R-553-15 Ebazpena, 2016ko azaroaren 21ekoa. Horren
bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte-Politika Sailari gomendatu zaio, epe
laburrera eta ertainera, egoitza-zentroak ikuskapen-txostenean adierazitako
alderdiak zuzentzeko egiten duen lanaren segimendua egitea aintzat har dezan,
oro har egoitza-baliabideei aplikatu ohi zaien ikuskapen-plana baino zorrotzagoa
izango den baten bidez. Arartekoaren 2016R-553-15 Ebazpena, 2016ko azaroaren 21ekoa. Horren
bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte-Politika Sailari gomendatu zaio, epe
laburrera eta ertainera, egoitza-zentroak ikuskapen-txostenean adierazitako
alderdiak zuzentzeko egiten duen lanaren segimendua egitea aintzat har dezan,
oro har egoitza-baliabideei aplikatu ohi zaien ikuskapen-plana baino zorrotzagoa
izango den baten bidez.
21/11/2016
 Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte-politika Sailari gomendatzen zaio behar bezala arrazoitzeko aurkeztutako gorako errekurtso bat ezesteko erantzuna. Errekurtso hori aurkeztu zuen ez dagoelako ados egindako mendekotasun-balorazioarekin. Arartekoaren 2016R-1949-14 Ebazpena, 2016ko azaroaren 21ekoa. Horren
bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte-politika Sailari gomendatzen zaio
behar bezala arrazoitzeko aurkeztutako gorako errekurtso bat ezesteko
erantzuna. Errekurtso hori aurkeztu zuen ez dagoelako ados egindako
mendekotasun-balorazioarekin. Arartekoaren 2016R-1949-14 Ebazpena, 2016ko azaroaren 21ekoa. Horren
bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte-politika Sailari gomendatzen zaio
behar bezala arrazoitzeko aurkeztutako gorako errekurtso bat ezesteko
erantzuna. Errekurtso hori aurkeztu zuen ez dagoelako ados egindako
mendekotasun-balorazioarekin.
2014. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
11/07/2014
 Horren bidez, honako kexa-espedientean bideratutako esku-hartzea bukatutzat ematen da: administrazioaren erantzunik eza eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ikuskaritza zerbitzuen jarduketa salatu zituen herritar batek, egoitza batean artaturik zegoen bere ama, adinekoa, erori ondoren gertaturiko heriotza hizpide duenean. Ebazpenaren bidez, zenbait neurri hartzea ere proposatzen zaio foru administrazioari. Arartekoaren 2014R-2316-11 ebazpena, 2014ko uztailaren 11ekoa. Horren bidez, honako kexa-espedientean bideratutako esku-hartzea bukatutzat ematen da: administrazioaren erantzunik eza eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ikuskaritza zerbitzuen jarduketa salatu zituen herritar batek, egoitza batean artaturik zegoen bere ama, adinekoa, erori ondoren gertaturiko heriotza hizpide duenean. Ebazpenaren bidez, zenbait neurri hartzea ere proposatzen zaio Foru administrazioari. Arartekoaren 2014R-2316-11 ebazpena, 2014ko uztailaren 11ekoa. Horren bidez, honako kexa-espedientean bideratutako esku-hartzea bukatutzat ematen da: administrazioaren erantzunik eza eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ikuskaritza zerbitzuen jarduketa salatu zituen herritar batek, egoitza batean artaturik zegoen bere ama, adinekoa, erori ondoren gertaturiko heriotza hizpide duenean. Ebazpenaren bidez, zenbait neurri hartzea ere proposatzen zaio Foru administrazioari.
10/04/2014
 Beraren bidez, herritar batek egindako kexan egindako jarduketari amaiera ematen dio. Herritar horrek ezintasun iraunkor osoa dauka eta Gipuzkoako Foru Aldundiak %33ko desgaitasuna automatikoki ez aitortzearekin ez zegoen ados Arartekoaren 2014IR-2193-13 ebazpena, 2014ko apirilaren 10ekoa. Beraren bidez, herritar batek egindako kexan egindako jarduketari amaiera ematen dio. Herritar horrek ezintasun iraunkor osoa dauka eta Gipuzkoako Foru Aldundiak %33ko desgaitasuna automatikoki ez aitortzearekin ez zegoen ados. Arartekoaren 2014IR-2193-13 ebazpena, 2014ko apirilaren 10ekoa. Beraren bidez, herritar batek egindako kexan egindako jarduketari amaiera ematen dio. Herritar horrek ezintasun iraunkor osoa dauka eta Gipuzkoako Foru Aldundiak %33ko desgaitasuna automatikoki ez aitortzearekin ez zegoen ados.

21 eduki, 3 orritan

1 2 3 Hurrengoa Hurrengo orrira joan
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad