Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 4.5 artikuluan eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan zehazten den seudonimizazio prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.
separador
2021. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
03/11/2021
 Arartekoaren 2021R-1739-19 Ebazpena, 2021eko azaroaren 3koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala Ibilgailuen Azterketa Teknikoaren araudiari lotutako trafikoko arau-hauste batengatik ezarritako zehapen bat. Arartekoaren 2021R-1739-19 Ebazpena, 2021eko azaroaren 3koa. Horren bidez,
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala Ibilgailuen
Azterketa Teknikoaren araudiari lotutako trafikoko arau-hauste batengatik
ezarritako zehapen bat. Arartekoaren 2021R-1739-19 Ebazpena, 2021eko azaroaren 3koa. Horren bidez,
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala Ibilgailuen
Azterketa Teknikoaren araudiari lotutako trafikoko arau-hauste batengatik
ezarritako zehapen bat.
02/11/2021
 Arartekoaren 2021R-2277-19 Ebazpena, 2021eko azaroaren 2koa. Horren bidez, Bilboko Udalari gomendatu zaio berrikus dezala araututako eremuetan (TAO) ibilgailuak aparkatzearekin lotutako trafikoko arau-hauste batengatik ezarritako zehapen bat. Arartekoaren 2021R-2277-19 Ebazpena, 2021eko azaroaren 2koa. Horren bidez,
Bilboko Udalari gomendatu zaio berrikus dezala araututako eremuetan (TAO)
ibilgailuak aparkatzearekin lotutako trafikoko arau-hauste batengatik ezarritako
zehapen bat. Arartekoaren 2021R-2277-19 Ebazpena, 2021eko azaroaren 2koa. Horren bidez,
Bilboko Udalari gomendatu zaio berrikus dezala araututako eremuetan (TAO)
ibilgailuak aparkatzearekin lotutako trafikoko arau-hauste batengatik ezarritako
zehapen bat.
14/10/2021
 Arartekoaren 2021R-530-21 Ebazpena, 2021eko urriaren 14koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza Sailari gomendatzen zaio beharrezko neurriak har ditzala, Euskadiko Larrialdiei Aurregiteko Bideari (LABI) atxikitako Batzorde Teknikoan emakumeen parte-hartzeak ordezkaritza orekatuaren printzipioa errespeta dezan eta, gutxienez, kideen %40era irits dadin. Arartekoaren 2021R-530-21 Ebazpena, 2021eko urriaren 14koa. Horren bidez,
Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza Sailari gomendatzen zaio beharrezko neurriak
har ditzala, Euskadiko Larrialdiei Aurregiteko Bideari (LABI) atxikitako Batzorde
Teknikoan emakumeen parte-hartzeak ordezkaritza orekatuaren printzipioa
errespeta dezan eta, gutxienez, kideen %40era irits dadin. Arartekoaren 2021R-530-21 Ebazpena, 2021eko urriaren 14koa. Horren bidez,
Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza Sailari gomendatzen zaio beharrezko neurriak
har ditzala, Euskadiko Larrialdiei Aurregiteko Bideari (LABI) atxikitako Batzorde
Teknikoan emakumeen parte-hartzeak ordezkaritza orekatuaren printzipioa
errespeta dezan eta, gutxienez, kideen %40era irits dadin.
14/10/2021
 Arartekoaren 2021R-2137-20 Ebazpena, 2021eko urriaren 14koa. Horren bidez, Bilboko Udalari gomendatzen zaio berrikus dezala helbide-aldaketaren eskaera ukatu izana araudian aurreikusitako hiru hilabeteak igaro direlako, bai eta ofizioz baja eman izana ere udal-erroldan, interesdunak etxebizitza aldatu zuela jakin zuelako. Arartekoaren 2021R-2137-20 Ebazpena, 2021eko urriaren 14koa. Horren bidez, Bilboko Udalari gomendatzen zaio berrikus dezala helbide-aldaketaren eskaera ukatu izana araudian aurreikusitako hiru hilabeteak igaro direlako, bai eta ofizioz baja eman izana ere udal-erroldan, interesdunak etxebizitza aldatu zuela jakin zuelako. Arartekoaren 2021R-2137-20 Ebazpena, 2021eko urriaren 14koa. Horren bidez, Bilboko Udalari gomendatzen zaio berrikus dezala helbide-aldaketaren eskaera ukatu izana araudian aurreikusitako hiru hilabeteak igaro direlako, bai eta ofizioz baja eman izana ere udal-erroldan, interesdunak etxebizitza aldatu zuela jakin zuelako.
13/10/2021
 Arartekoaren 2021R-2088-20 Ebazpena, 2021eko urriaren 13koa. Horren bitartez, Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazio baten azkentzea berrikus dezala. Izan ere, ezin da aldi baterako mugatu, barne-tresna hutsen bidez, indarreko araudian ezarritako adingabeak ardurapean dituen bizikidetza-unitate bat berezitzat jotzea, eta azpimarratu egiten du interpretazio horrek kultura gutxitu batzuengan eta egoera ahulean dauden familiengan dituen ondorioei buruz hausnartzeko beharra. Arartekoaren 2021R-2088-20 Ebazpena, 2021eko urriaren 13koa. Horren bitartez, Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazio baten azkentzea berrikus dezala. Izan ere, ezin da aldi baterako mugatu, barne-tresna hutsen bidez, indarreko araudian ezarritako adingabeak ardurapean dituen bizikidetza-unitate bat berezitzat jotzea, eta azpimarratu egiten du interpretazio horrek kultura gutxitu batzuengan eta egoera ahulean dauden familiengan dituen ondorioei buruz hausnartzeko beharra. Arartekoaren 2021R-2088-20 Ebazpena, 2021eko urriaren 13koa. Horren bitartez, Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazio baten azkentzea berrikus dezala. Izan ere, ezin da aldi baterako mugatu, barne-tresna hutsen bidez, indarreko araudian ezarritako adingabeak ardurapean dituen bizikidetza-unitate bat berezitzat jotzea, eta azpimarratu egiten du interpretazio horrek kultura gutxitu batzuengan eta egoera ahulean dauden familiengan dituen ondorioei buruz hausnartzeko beharra.
05/10/2021
 Arartekoaren 2021R-170-20 Ebazpena, 2021eko urriaren 5koa. Horren bidez, Lan eta Enplegu Sailari gomendatu zaio berrikus dezala pertsona bati diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko eskubidea iraungitzeko erabakia, laneskaintza bati ezetz esan izana bermatzen duten gutxieneko formazko bermeen faltagatik Arartekoaren 2021R-170-20 Ebazpena, 2021eko urriaren 5koa. Horren bidez, Lan eta Enplegu Sailari gomendatu zaio berrikus dezala pertsona bati diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko eskubidea iraungitzeko erabakia, laneskaintza
bati ezetz esan izana bermatzen duten gutxieneko formazko bermeen faltagatik. Arartekoaren 2021R-170-20 Ebazpena, 2021eko urriaren 5koa. Horren bidez, Lan eta Enplegu Sailari gomendatu zaio berrikus dezala pertsona bati diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko eskubidea iraungitzeko erabakia, laneskaintza
bati ezetz esan izana bermatzen duten gutxieneko formazko bermeen faltagatik.
30/09/2021
 Arartekoaren 2021R-778-21 Ebazpena, 2021eko irailaren 30ekoa. Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari gomendatzen zaio berariaz ebatz dezala basurde-ehizako uxaldietarako kuadrillak sailkatzeko irizpideak aldatzeko eskaera. Arartekoaren 2021R-778-21 Ebazpena, 2021eko irailaren 30ekoa. Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari gomendatzen zaio berariaz ebatz dezala basurde-ehizako uxaldietarako kuadrillak sailkatzeko irizpideak aldatzeko eskaera. Arartekoaren 2021R-778-21 Ebazpena, 2021eko irailaren 30ekoa. Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari gomendatzen zaio berariaz ebatz dezala basurde-ehizako uxaldietarako kuadrillak sailkatzeko irizpideak aldatzeko eskaera.
13/09/2021
 Arartekoaren 2021R-1075-20 Ebazpena, 2021eko irailaren 13koa. Horren bidez, Bilboko Udalari gomendatzen zaio, adierazitako parametroen arabera, TAOren araudia hausteagatik jarritako salaketa bat ezeztatzeko ordaindutako zenbatekoa itzultzeko eskaera ebatz dezala, eta interesdunari itzul diezaiola aipatutako zenbatekoa gehi dagozkion berandutze-interesak. Arartekoaren 2021R-1075-20 Ebazpena, 2021eko irailaren 13koa. Horren bidez, Bilboko Udalari gomendatzen zaio, adierazitako parametroen arabera, TAOren araudia hausteagatik jarritako salaketa bat ezeztatzeko ordaindutako zenbatekoa itzultzeko eskaera ebatz dezala, eta interesdunari itzul diezaiola aipatutako
zenbatekoa gehi dagozkion berandutze-interesak. Arartekoaren 2021R-1075-20 Ebazpena, 2021eko irailaren 13koa. Horren bidez, Bilboko Udalari gomendatzen zaio, adierazitako parametroen arabera, TAOren araudia hausteagatik jarritako salaketa bat ezeztatzeko ordaindutako zenbatekoa itzultzeko eskaera ebatz dezala, eta interesdunari itzul diezaiola aipatutako
zenbatekoa gehi dagozkion berandutze-interesak.
09/09/2021
 Arartekoaren 2021S-1378-21 Ebazpena, 2021eko irailaren 9koa. Horren bidez,Leioako Udalari iradokitzen zaio igerilekuetara sartzeko prozedura bat antoladezala, bai abonatuentzat bai erabiltzaileentzat, denen osasuna bermatuz instalaziohorietan inguru segurua eskaintzeko eta, era berean, instalazio horien erabileraarautzen duen erregelamendua bete ahal izateko. Arartekoaren 2021S-1378-21 Ebazpena, 2021eko irailaren 9koa. Horren bidez,
Leioako Udalari iradokitzen zaio igerilekuetara sartzeko prozedura bat antola
dezala, bai abonatuentzat bai erabiltzaileentzat, denen osasuna bermatuz instalazio
horietan inguru segurua eskaintzeko eta, era berean, instalazio horien erabilera
arautzen duen erregelamendua bete ahal izateko. Arartekoaren 2021S-1378-21 Ebazpena, 2021eko irailaren 9koa. Horren bidez,
Leioako Udalari iradokitzen zaio igerilekuetara sartzeko prozedura bat antola
dezala, bai abonatuentzat bai erabiltzaileentzat, denen osasuna bermatuz instalazio
horietan inguru segurua eskaintzeko eta, era berean, instalazio horien erabilera
arautzen duen erregelamendua bete ahal izateko.
02/09/2021
 Arartekoaren 2021R-2368-19 Ebazpena, 2021eko irailaren 2koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen dio berrikus dezala langile autonomo baten diru-sarrerak bermatzeko errentari dagokion prestazioa eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria eteteko ebazpen bat, langile horri bere jardueraren fikziozko errendimendua egotzi baitzaio, krisi-egoeran dela egiaztatu arren, berrikuspen horrek ekar litzakeen ondore ekonomikoekin. Arartekoaren 2021R-2368-19 Ebazpena, 2021eko irailaren 2koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen dio berrikus dezala langile autonomo baten diru-sarrerak bermatzeko errentari dagokion prestazioa eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria eteteko ebazpen bat, langile horri bere jardueraren fikziozko errendimendua egotzi baitzaio, krisi-egoeran dela egiaztatu arren, berrikuspen horrek ekar litzakeen ondore ekonomikoekin. Arartekoaren 2021R-2368-19 Ebazpena, 2021eko irailaren 2koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen dio berrikus dezala langile autonomo baten diru-sarrerak bermatzeko errentari dagokion prestazioa eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria eteteko ebazpen bat, langile horri bere jardueraren fikziozko errendimendua egotzi baitzaio, krisi-egoeran dela egiaztatu arren, berrikuspen horrek ekar litzakeen ondore ekonomikoekin.

1367 eduki, 137 orritan

Aurrekoa Aurrekoa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hurrengoa Hurrengo orrira joan
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad