Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 4.5 artikuluan eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan zehazten den seudonimizazio prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.
separador
2015. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
29/01/2015
 Honen bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio baimendu gabeko absentzietarako jardun-protokolo komun bat lehenbailehen onar dezan eta gizarte babesik gabeko haurrentzako egoitza harrerako baliabideetan gorputz miaketak egiteko modu orokorra xeda dezan. Arartekoaren 2015R-2298-14 Ebazpena, 2015eko urtarrilaren 29koa. Honen bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio baimendu gabeko absentzietarako jardun-protokolo komun bat lehenbailehen onar dezan eta gizarte babesik gabeko haurrentzako egoitza harrerako  aliabideetan gorputz miaketak egiteko modu orokorra xeda dezan. Arartekoaren 2015R-2298-14 Ebazpena, 2015eko urtarrilaren 29koa. Honen bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio baimendu gabeko absentzietarako jardun-protokolo komun bat lehenbailehen onar dezan eta gizarte babesik gabeko haurrentzako egoitza harrerako  aliabideetan gorputz miaketak egiteko modu orokorra xeda dezan.
22/01/2015
 Horren bidez, adin eta egoera guztietako haurren arretan aurrera egin dezala iradoki zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari, maizago eta berme handiagoarekin; babesik ez duten haurrentzako gizarte-zerbitzuetan artatutako haur eta nerabeek entzun diezaieten eta euren iritziak kontuan har daitezen duten eskubidea erabilita. Arartekoaren 2015S-677-14 ebazpena, 2015eko urtarrilaren 22ekoa. Horren bidez, adin eta egoera guztietako haurren arretan aurrera egin dezala iradoki
zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari, maizago eta berme handiagoarekin; babesik ez duten haurrentzako gizarte-zerbitzuetan artatutako haur eta nerabeek entzun diezaieten eta euren iritziak kontuan har daitezen duten
eskubidea erabilita. Arartekoaren 2015S-677-14 ebazpena, 2015eko urtarrilaren 22ekoa. Horren bidez, adin eta egoera guztietako haurren arretan aurrera egin dezala iradoki
zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari, maizago eta berme handiagoarekin; babesik ez duten haurrentzako gizarte-zerbitzuetan artatutako haur eta nerabeek entzun diezaieten eta euren iritziak kontuan har daitezen duten
eskubidea erabilita.
22/01/2015
 Horren bidez, Portugaleteko Udalari iradokitzen zaio herritar batek egindako informazio eskaerari erantzuna ematea, behar bezala arrazoituz, babes gabe dauden adingabe batzuen kasuan. Arartekoaren 2015S-2215-14 ebazpena, 2015eko urtarrilaren 22koa. Horren
bidez, Portugaleteko Udalari iradokitzen zaio herritar batek egindako informazio
eskaerari erantzuna ematea, behar bezala arrazoituz, babes gabe dauden adingabe
batzuen kasuan. Arartekoaren 2015S-2215-14 ebazpena, 2015eko urtarrilaren 22koa. Horren
bidez, Portugaleteko Udalari iradokitzen zaio herritar batek egindako informazio
eskaerari erantzuna ematea, behar bezala arrazoituz, babes gabe dauden adingabe
batzuen kasuan.
2014. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
18/12/2014
 Horren bidez, hauxe gomendatzen zaio Arabako Foru Aldundiari: baldin eta, adin txikikoak babesteko espedienteetan dauden agiriak ikusteko eskubidea baliatu ahal izateko, edozein murrizketa berri proposatzen bada, murrizketa hori behar bezala arrazoitu dadila eta babes handiagoa merezi duten beste eskubide edo interes batzuekin lotu dadila. Horretarako, Adingabeen eta Familiaren Arloan esku hartzen duten arduradunen eginkizun hertsiki neutral eta profesionalak ezin du izan indar nahikorik eskatutako informazioa emateari uko egin izana justifikatzeko. Arartekoaren 2014R-12-14 Ebazpena, 2014ko abenduaren 18koa. Horren bidez, hauxe gomendatzen zaio Arabako Foru Aldundiari: baldin eta, adin txikikoak babesteko espedienteetan dauden agiriak ikusteko eskubidea baliatu ahal izateko, edozein murrizketa berri proposatzen bada, murrizketa hori behar bezala arrazoitu dadila eta babes handiagoa merezi duten beste eskubide edo interes batzuekin lotu dadila. Horretarako, Adingabeen eta Familiaren Arloan esku hartzen duten arduradunen eginkizun hertsiki neutral eta profesionalak ezin du izan indar nahikorik eskatutako informazioa emateari uko egin izana justifikatzeko. Arartekoaren 2014R-12-14 Ebazpena, 2014ko abenduaren 18koa. Horren bidez, hauxe gomendatzen zaio Arabako Foru Aldundiari: baldin eta, adin txikikoak babesteko espedienteetan dauden agiriak ikusteko eskubidea baliatu ahal izateko, edozein murrizketa berri proposatzen bada, murrizketa hori behar bezala arrazoitu dadila eta babes handiagoa merezi duten beste eskubide edo interes batzuekin lotu dadila. Horretarako, Adingabeen eta Familiaren Arloan esku hartzen duten arduradunen eginkizun hertsiki neutral eta profesionalak ezin du izan indar nahikorik eskatutako informazioa emateari uko egin izana justifikatzeko.
18/12/2014
 Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zainpean dagoen Iturriotz-Azpi babesgabeko haurtzaroko egoitza-zentroan ikuskapen-bisitaren ondoren egindako jarduerari amaiera ematen zaio. Arartekoaren 2014NI-1422-14 ebazpena, 2014ko abenduaren 18koa. Horren
bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zainpean dagoen Iturriotz-Azpi babesgabeko
haurtzaroko egoitza-zentroan ikuskapen-bisitaren ondoren egindako jarduerari
amaiera ematen zaio. Arartekoaren 2014NI-1422-14 ebazpena, 2014ko abenduaren 18koa. Horren
bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zainpean dagoen Iturriotz-Azpi babesgabeko
haurtzaroko egoitza-zentroan ikuskapen-bisitaren ondoren egindako jarduerari
amaiera ematen zaio.
01/08/2014
 Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiari gomendatu zaio babesgabezia-egoera adierazten duten eta babesgabetasun edo babesgabezia larriko egoeran dauden adingabeei buruzko legeari jarraiki tutoretza gain hartzeko neurriak ezartzen dituzten ebazpenak era egoki eta nahikoan arrazoitu ditzala. Arartekoaren 2014R-37-14 ebazpena, 2014ko abuztuaren1ekoa. Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiari gomendatu zaio babesgabezia-egoera adierazten duten eta babesgabetasun edo babesgabezia larriko egoeran dauden adingabeei buruzko legeari jarraiki tutoretza gain hartzeko neurriak ezartzen dituzten ebazpenak era egoki eta nahikoan arrazoitu ditzala. Arartekoaren 2014R-37-14 ebazpena, 2014ko abuztuaren1ekoa. Horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiari gomendatu zaio babesgabezia-egoera adierazten duten eta babesgabetasun edo babesgabezia larriko egoeran dauden adingabeei buruzko legeari jarraiki tutoretza gain hartzeko neurriak ezartzen dituzten ebazpenak era egoki eta nahikoan arrazoitu ditzala.
08/07/2014
 Horren bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio adingabeen babeserako espedienteek barne hartutako agiriak eta txostenak eskuratzeko aukera ukatzen duten ebazpen guztiak behar bezala eta behar adina arrazoitzeko legezko betebeharra kontuan har dezan. Arartekoaren 2014R-2906-13 ebazpena, 2014ko uztailaren 8koa. Horren bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio adingabeen babeserako espedienteek barne hartutako agiriak eta txostenak eskuratzeko aukera ukatzen duten ebazpen guztiak behar bezala eta behar adina arrazoitzeko legezko betebeharra kontuan har dezan. Arartekoaren 2014R-2906-13 ebazpena, 2014ko uztailaren 8koa. Horren bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio adingabeen babeserako espedienteek barne hartutako agiriak eta txostenak eskuratzeko aukera ukatzen duten ebazpen guztiak behar bezala eta behar adina arrazoitzeko legezko betebeharra kontuan har dezan.
17/03/2014
 Horren bidez, Errenteriako Udalari gomendatzen zaio kirol hastapeneko unitateetako irakaskuntza jardueretan adingabeek parte har dezaten aukerak zabaltzeko neurriak har ditzan. Arartekoaren 2014R-2746-13 ebazpena, 2014ko martxoaren 17koa. Horren bidez, Errenteriako Udalari gomendatzen zaio kirol hastapeneko unitateetako irakaskuntza jardueretan adingabeek parte har dezaten aukerak zabaltzeko neurriak har ditzan. Arartekoaren 2014R-2746-13 ebazpena, 2014ko martxoaren 17koa. Horren bidez, Errenteriako Udalari gomendatzen zaio kirol hastapeneko unitateetako irakaskuntza jardueretan adingabeek parte har dezaten aukerak zabaltzeko neurriak har ditzan.
2013. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
18/11/2013
 Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiari gomendatzen zaio bete ditzala araudian exijitutako baldintza material eta funtzionalak babesik gabeko haurrentzako El Vivero zentroan, eta baztertzaileak ez diren laguntza- eta emantzipazio-programak ezar ditzala, zentroko gazteak gizarteratzeko eta lanerako gaitzeko. Arartekoaren 2013ko azaroaren 18ko ebazpena. Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiari gomendatzen zaio bete ditzala araudian exijitutako baldintza material eta funtzionalak babesik gabeko haurrentzako El Vivero zentroan, eta baztertzaileak ez diren laguntza- eta emantzipazio-programak ezar ditzala, zentroko gazteak gizarteratzeko eta lanerako gaitzeko. Arartekoaren 2013ko azaroaren 18ko ebazpena. Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiari gomendatzen zaio bete ditzala araudian exijitutako baldintza material eta funtzionalak babesik gabeko haurrentzako El Vivero zentroan, eta baztertzaileak ez diren laguntza- eta emantzipazio-programak ezar ditzala, zentroko gazteak gizarteratzeko eta lanerako gaitzeko.
28/10/2013
 Horren bidez, gomendatzen zaio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari berrazter dezan eskaera honi buruz hartutako erabakia: 2013-2014 ikasturterako ikasleen onarpen-prozesuan aurkeztutako onarpen-eskaera Arartekoaren 2013ko urriaren 28ko ebazpena. Horren bidez, gomendatzen zaio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari berrazter dezan eskaera honi buruz hartutako erabakia: 2013-2014 ikasturterako ikasleen onarpen-prozesuan aurkeztutako onarpen-eskaera. Arartekoaren 2013ko urriaren 28ko ebazpena. Horren bidez, gomendatzen zaio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari berrazter dezan eskaera honi buruz hartutako erabakia: 2013-2014 ikasturterako ikasleen onarpen-prozesuan aurkeztutako onarpen-eskaera.

59 eduki, 6 orritan

Aurrekoa Aurrekoa 1 2 3 4 5 6 Hurrengoa Hurrengo orrira joan
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad