JARDUERAK

ARARTEKOAK GAITZETSI EGITEN DU EIBARKO ATENTATU MATXISTA, KALEAN ZITALKI BURUTUA ETA BIKTIMAREN SEME ADINGABEAREN AURREAN

Eibar 09/07/2020

Arartekoak gaitzetsi egiten du eta sumindura adierazten du atzo Eibarren emakume batek bere bikotearengandik jaso zuen labankada, kale erdian eta ia lau urteko bere semearen aurrean. Indarkeria matxistaren beste kasu bat da, argi eta garbi, et.euskal gizarteari modu lazgarrian gogorarazten dio emakumeen kontrako erasoek oraindik hor segitzen dutela, eta gizarteak eta erakundeek emakumeen eta gizonen benetako berdintasun eraginkorraren aldeko konpromisoa hartuta bakarrik desager daitekeela. Itxialdian ezarri ziren neurrien ondorioz, emakume askorentzat larriagotu egin zen eguneroko mehatxu matxista, eta sarritan ezinezkoa izaten zen senar-emazteen etxetik ihes egitea. Harrezkero denbora tart ...

ARARTEKOAREN USTEZ, NEURRIGABEA DA INDARREKO NORTASUN AGIRIA EZ AURKEZTEAGATIK ETXEBIDEN IZENA EMATEKO BALDINTZAK GERORA EZ DIRELA BETE USTE IZATEA

Vitoria-Gasteiz 08/07/2020

Herritar batek Arartekoari azaldu zion ez zegoela ados Etxebide etxebizitza babestuaren eskatzaileen erregistroan berari baja eman izanarekin. 2014ko uztailetik zegoen erregistro horretan alta hartuta, errentamendu erregimeneko etxebizitza babestuaren eskatzaile gisa. Izen-ematea berritzeko eskatu zuenean, 2018ko urtarrilean, Etxebizitza Sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritzak NANaren fotokopia eskatu zion, baita Atzerritarren Erregistro Nagusian inskribatuta egotearen ziurtagiria ere. Europar Batasuneko herritarren erregistroko ziurtagiriaren kopia bat eman zuen, Atzerritarren Erregistro Nagusiak egindakoa, non berariaz ziurtatu baitzen kexagilea egoera honetan zegoela: "Residente comuni ...

ARARTEKOAREN USTEZ, ETXEBIZITZA SAILAK NEURRIAK HARTU BEHARKO LITUZKE BANANTZE-PROZESUAN DAUDEN BIKOTEEK ETXEBIDEN BANAKA IZENA EMAN AHAL IZATEKO

Vitoria-Gasteiz 30/06/2020

Herritar batek Arartekoari azaldu zionez, ez zegoen ados Etxebide etxebizitza babestuaren eskatzaileen erregistroan bakarka izena emateko egin zuen eskaera ukatu izanarekin. Kexagilea bere bikote ohiarekin inskribatuta zegoen Etxebiden, 2015eko urriaz geroztik. Izatez banandu ondoren, 2019ko apirilean, etxebizitza eskatzaile gisa bereizita inskribatzeko eskatu zuen. Alegatu zuen dibortzio-prozesuan murgilduta zegoela eta kezkatuta zegoela, etxebizitza babestuaren eskatzaile gisa jatorrizko espedientean zuen antzinatasuna gal zezakeelako. Ekainean, Etxebizitza Sailaren Arabako lurralde ordezkariak ez zuen onartu beraren eskaera, galdegin ziotenean ez baitzuen eman dibortzioari buruzko epailea ...
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad